Skip to content
Government and ministries Media

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä biopankkien valvonta Fimeaan

Ministry of Social Affairs and Health 12.3.2018 10.02
Tiedote 30/2018

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ovat linjanneet, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) terveysteknologiaan liittyviä tehtäviä siirretään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen (Fimea). Tehtävien siirto liittyy valtion keskushallinnon uudistukseen ja sen osana Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) perustamiseen ja Valviran muiden tehtävien siirtymiseen uuteen virastoon.

Siirrettäviä tehtäviä ovat terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta, biopankkien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröintitehtävät, kudoslakiin perustuvat lupa- ja valvontatehtävät, alkiotutkimuksiin liittyvät tehtävät ja geenitekniikkalain mukaiset valvontatehtävät. Siirrettävillä tehtävillä on yhtymäpintaa Fimean muihin tehtäviin, ja siirto tukee Fimeaan muodostuvaa bio- ja tutkimuskeskittymää. Tehtävät siirretään 31.12.2019 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Fimeaan tapahtuvasta tehtävien siirrosta muutoshankkeen. Hanke toteutetaan ministeriön, Fimean ja Valviran yhteistyönä, ja sen aikana kuullaan henkilöstöä ja tuetaan sen osallistumismahdollisuuksia. Lisäksi hankkeella tuetaan lääkinnällisten laitteiden EU-asetusten sujuvaa kansallista toimeenpanoa.

Valtion keskushallinnon uudistuksesta on annettu hallituksen esitys osana maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuutta. Esityksen mukaan uuteen Luova-virastoon kootaan laajalti sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan ja ohjaukseen liittyvät tehtävät Valvirasta ja aluehallintovirastoista. Myös Valviran ja aluehallintovirastojen terveydensuojelu- ja tupakkalain sekä alkoholilain mukaiset valvonta- ja ohjaustehtävät siirretään jatkossa uuteen virastoon. 

Lisätietoja

johtaja Jari Keinänen, p. 02951 63311
erityisasiantuntija Merituuli Mähkä, p. 02951 63575

Liite

Hankkeen asettamispäätös

Muualla verkossa

Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova (alueuudistus.fi)