Skip to content
Government and ministries Media

Saamenkielisten sairaanhoidon matkakustannukset paranevat

Ministry of Social Affairs and Health
14.6.2007 11.30
Tiedote -

Hallitus esittää, että sairausvakuutuslakia muutettaisiin siten, että matkakustannuksia voitaisiin korvata myös silloin, kun pohjoisen rajaseudulla asuva potilas saa sairaanhoitoa tai terveydenhoitoa naapurivaltiossa. Rajaseudulla tarkoitetaan niitä kuntia, joiden maaraja ulottuu Ruotsin tai Norjan valtakunnan rajaan. Lapin sairaanhoitopiiri järjestää erikoissairaanhoidon palveluja Norjan julkisen terveydenhuollon piirissä. Pääpaino on saamenkielisen väestön palveluissa. Lakimuutoksen tarkoituksena on parantaa Pohjois-Suomen saamenkielisten asukkaiden mahdollisuuksia saada korvausta sairaanhoitoon liittyvästä matkasta.

Lisäksi matkakustannusten korvausten perusteita tarkistettaisiin vastaamaan uutta taksiliikennelakia.

Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä torstaina 14. kesäkuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys sairausvakuutuslain muuttamisesta eduskunnalle perjantaina. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja: hallitussihteeri Virpi Korhonen, puh. (09) 160 73914.

Back to top