Skip to content
Media

Ministeri Hyssälä: Avaimet terveyteen kaikilla politiikan sektoreilla

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 20.9.2006 6.00
Puhe -

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä perää tiivistä ja avointa yhteistyötä eurooppalaisella tasolla sektorirajat ylittävän terveyspolitiikan toteuttamiseksi. EU:lla on tärkeä rooli kansalaisten terveyden turvaamisessa ja suojelemisessa, totesi ministeri Hyssälä avatessaan Suomen EU-puheenjohtajakauden terveyspoliittisen pääkonferenssin Kuopiossa 20.9.

Yhteisöllä on perustamissopimuksen mukaan velvollisuus ja toimivalta huolehtia terveyden korkean tason suojelusta kaikissa politiikoissa ja toiminnoissa. Hyssälän mielestä yhteisön tulisi käyttää tätä velvollisuutta ja mahdollisuutta tehokkaasti hyväkseen.

Jäsenvaltiot ovat luovuttaneet päätösvaltaa unionille, eikä niillä ole enää kaikissa terveyskysymyksissä täyttä päätösvaltaa. Jäsenmailla on ministeri Hyssälän mukaan täysi oikeus odottaa, että EU hoitaa velvollisuutensa. Unionin päätöksillä ja toimenpiteillä on huomattavia vaikutuksia kansallisen, aluehallinnon ja paikallistason mahdollisuuksiin tehdä itsenäisiä päätöksiä ja terveyspolitiikkaa. Esimerkiksi alkoholia EU käsittelee pääosin maatalouspolitiikan ja sisämarkkinapolitiikan näkökulmista. Suomessa taas alkoholipolitiikassa ovat perinteisesti korostuneet myös sosiaali- ja terveyspolitiikan näkökulmat, joiden perusteella alkoholin verotusta, saatavuutta ja näkyvyyttä on säännelty.

Ministeri Hyssälän mielestä EU-politiikan painopiste ei saa siirtyä enemmän terveyspalveluihin.

- Ei pidä unohtaa että perustamissopimuksessa on lähdetty terveyden suojelusta ja laajasta kansanterveydellisestä ajattelusta. Itse asiassa EU:lla on globaalillakin tasolla aivan poikkeuksellinen toimivalta ja velvoite terveyden suojeluun. Haluamme muistuttaa sekä komissiota että jäsenmaita tästä merkittävästä asiasta ja tehostaa toimeenpanoa.

Terveys on läsnä arjessamme. Teemme tietoisia ja tiedostamattomia päätöksiä, jotka joko edistävät tai heikentävät terveyttämme. Muut yhteiskunnan sektorit päättävät monista sellaisista rakenteellisista tekijöistä, jotka vaikuttavat terveyteen. Näitä ovat esimerkiksi elintarviketeollisuus, mainonta, kauppapolitiikka, liikennesuunnittelu ja työpaikkaolot. Tämä on perustelu Suomen puheenjohtajuuskaudellaan nostamalle Terveys kaikissa politiikoissa teemalle.

Terveyssektorin on ponnisteltava yhä enemmän, jotta yhteistyö yhteiskunnan muiden politiikkalohkojen kanssa vahvistuu. Terveys kaikissa politiikoissa ei ole vain terveysministeriöiden tai terveyssektorin asia. Sen tulee olla osa yhteiskunnan kaikilla tasoilla kaikkien hallinnon lohkojen jokapäiväistä työtä, päätti peruspalveluministeri Hyssälä puheensa korkean tason eurooppalaisille päättäjille ja asiantuntijoille.

Liisa Hyssälä
Back to top