Skip to content
Media

Ministeri Haatainen: Tasa-arvoinen yhteiskunta on yhteinen etu

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 5.10.2006 6.45
Puhe -

Tasa-arvo tarvitsee miehiä ja miehet tarvitsevat tasa-arvoa. Edistämällä miesten osallistumista tasa-arvopolitiikan kehittämiseen luomme tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, totesi sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen avatessaan Suomen EU-puheenjohtajakauden Miehet ja tasa-arvo -konferenssin Helsingissä 5.10.

Tasa-arvon edistäminen on yhteisten etujen löytämistä. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä miesten osallistuminen pienten lasten hoitoon tukevat perheen hyvinvointia. Niin työnantajat, työntekijät kuin yleinen asenneilmasto ovat keskeisessä osassa edistettäessä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Tavoitteena on tarkastella enemmän miesten ja tasa-arvon yhteyksiä sekä miesten osuutta naisten aseman parantamisessa. Miesten nykyistä aktiivisempi osallistuminen tasa-arvotyöhön ja tasa-arvopoliittiseen keskusteluun vahvistaisi myönteistä kehitystä. Miehillä ja naisilla on omia erityisiä ongelmiaan, joihin on puututtava. Monet miesten kokemat ongelmat kuuluvat tasa-arvopolitiikan ydinalueen, naisten työmarkkina-aseman, ulkopuolelle. Hyvä keino miesten ongelmien helpottamiseksi on tämän näkökulman ymmärtäminen ja vahvistaminen.

Naisten aseman parantaminen on myös miesten etu. Konkreettinen esimerkki on tasa-arvolaki, joka kieltää sukupuoleen kohdistuvan syrjinnän. Naisten aseman parantamiseksi suunnitellut toimet hyödyttävät suoraan myös monia vastaavassa tilanteessa olevia miehiä.

YK:n tasa-arvomittareissa huipulla olevat maat ovat myös useiden eri kilpailukykymittareiden huipulla. Tarvitsemme lisää ymmärrystä tasa-arvon ja kilpailukyvyn yhteyksistä, kun pyrimme saamaan EU:sta maailman kilpailukykyisintä talousaluetta. Puheenjohtajakaudellamme valmistelemme linjauksia aiheesta miehet ja tasa-arvo ja tuotamme ehdotuksen neuvoston päätelmiksi marras-joulukuun työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvostoon.

Tuula Haatainen
Back to top