Skip to content
Media

Ministeri Haatainen: Kansalaisten luottamus EU:hun ja heikoimmista huolehtiminen

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 17.10.2006 11.05
Puhe -

Tilanteessa, jossa Euroopan unioni tavoittelee uutta tasapainoa taloudellisen integraation ja sosiaalisen suojelun kesken, on erityisen tärkeää pyrkiä sosiaali-, terveys- ja työministereiden yhteiseen strategiseen tahdonmuodostukseen EU-tasolla. Vaikka köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisista toimenpiteistä päätetään jäsenmaiden tasolla, voidaan yhteisellä tavoitteenasettelulla ja poliittisilla linjauksilla tukea jäsenmaiden toimintaa. Euroopan haasteet ovat yhteisiä, totesi sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen päätöspuheenvuorossaan Suomen EU-puheenjohtajakauden köyhyyttä ja syrjäytymistä käsittelevässä konferenssissa Tampereella.

Kansalaisten luottamus Euroopan unioniin riippuu siitä, miten EU pitää huolta heikoimmista yhteiskunnan jäsenistä ja niistä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Euroopan unionin kiinnipitävä voima, se liima joka pitää yhteisöä koossa, on sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen ja entistä tasaisempi jakaminen, Haatainen jatkoi.

Haatainen painotti, että Euroopan tulevaisuuden ja kansalaisten luottamuksen kannalta on tärkeää, että sosiaalinen ja taloudellinen kehitys ovat tasapainossa. Ihmisten on voitava tuntea, että EU on heidän puolellaan ja että he itse pystyvät vaikuttamaan sen päätöksentekoon. Euroopan on kuunneltava kansalaisiaan tarkemmin.

Paljon myönteistä on tapahtunut jäsenvaltioiden välisen sosiaalipoliittisen yhteistyön tiivistymisen myötä. Tampereella pidetyssä konferenssissa olemme voineet keskustella erilaisista sosiaalipolitiikan painotuksista ja verrata eri maiden hyviä toimintakäytäntöjä. Yhteisistä pyrkimyksistämme huolimatta köyhyys ja syrjäytyminen ovat kuitenkin vähentyneet hitaasti, ja monissa maissa suunta on ollut ajoittain jopa päinvastainen. Työ sosiaalisen koheesion parantamiseksi Euroopassa on jatkossa oltava entistäkin tarmokkaampana. Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen on otettava eri alojen politiikkaa läpäiseväksi periaatteeksi.

Tuula Haatainen
Back to top