Skip to content
Media

Minister Hyssälä: Medborgarnas förtroende avgör nanoteknologins framgång

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 14.9.2006 6.23
Tal -

För första gången behandlas nanoteknologin på en så här bred front, då representanter för EU:s offentliga sektor, forskningen, industrin och medborgarorganisationer deltar i samma konferens. Vår viktigaste uppgift är att diskutera hur man kan utveckla nanoteknologin på ett tryggt sätt, sade omsorgsminister Liisa Hyssälä då hon öppnade EU:s konferens om nanoteknologi i Otnäs i Esbo den 14 september.

Konferensen är ett led i EU:s konferensserie kring nanoteknologi. Nanovetenskapen ses i EU:s strategi för nanoteknik som en lovande möjlighet om den används på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Nanoteknologin erbjuder nya möjligheter för välfärden, sade minister Hyssälä.

Nanovetenskapen och nanotekniken borde förbättra livskvaliteten och miljön. De inverkar också på konkurrenskraften. Därför ser vi gärna att nanovetenskapen för med sig såväl ekonomiska som sociala fördelar. Men samtidigt måste vi se till att nanobranschen förblir etisk och jämlik.

Medborgarnas intresse och förtroende behövs för att högteknologin, såsom nanoteknologin, skall kunna utvecklas. Med tanke på konsumenterna och arbetstagarna är det viktigt att teknologin är trygg. Alla risker för människorna och miljön måste kartläggas. Syftet med EU:s konferens om nanoteknologi är att ta fram rekommendationer till åtgärder som garanterar en säker användning av nanoteknologin, konstaterade minister Hyssälä.

Liisa Hyssälä
Back to top