Skip to content
Media

Euroopan samapalkkaisuuspäivä muistuttaa palkkaerojen poistamisesta

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 2.3.2012 6.43
Tiedote 32/2012

Euroopan unionin samapalkkaisuuspäivää vietetään 2. maaliskuuta 2012. Päivän tarkoituksena on muistuttaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa naisten ja miesten välillä olevasta palkkaerosta ja kannustaa toimiin eron poistamiseksi.

Suomessa naisten ansiot ovat keskimäärin 82 prosenttia miesten keskiansioista. Palkkaeroon vaikuttavat monet tekijät, kuten naisten ja miesten toimiminen eri aloilla ja tehtävissä, kaavamaiset käsitykset sukupuolirooleista sekä miesten ja naisten osaamisen erilainen arvostus. Suomessa sukupuolten palkkaeroa on yritetty kuroa umpeen hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteisellä kolmikantaisella samapalkkaisuusohjelmalla vuodesta 2006. Yhteinen tavoite on kaventaa naisten ja miesten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Samapalkkaisuusohjelmassa on sovittu useista sukupuolten palkkaeroa kaventavista toimenpiteistä ja korjauskeinoista. Työ- ja virkaehtosopimukset, uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotto, tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten tekeminen ja naisten eteneminen työuralla ovat kaikki pienentäneet naisten ja miesten palkkaeroa. Edistysaskelista huolimatta tavoitteen saavuttaminen on osoittautunut vaikeaksi. Hanskoja ei kuitenkaan ole heitetty naulaan, vaan samapalkkaisuusohjelmassa käytetään tehokkaasti ohjelman työkalupakin eri keinoja.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää työmarkkinajärjestöjen toimenpiteitä palkkauksessa ja palkkausjärjestelmissä, työelämän perinteisen työnjaon muuttamista ja työelämän kehittämistä. Naisten työmarkkina-aseman parantaminen ja perhevelvoitteiden tasaisempi jakaminen lisäävät myös työelämän tasa-arvoa. Sukupuolenmukaisen jaon purkaminen koulutuksessa palvelee samaa tavoitetta. Toimiva tasa-arvosuunnitelma on keskeinen elementti työpaikan palkkatasa-arvon kannalta.

Työmarkkinajärjestöt pääsivät lokakuussa sopuun laajasta työmarkkinaratkaisusta, joka oli pohjana liittokohtaisille sopimuksille. Raamisopimuksessa on myös tasa-arvoon ja samapalkkaisuuteen liittyviä kirjauksia. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi perhevapaita kehitetään siten, että perheiden valinnanmahdollisuudet kasvavat. Isän osuutta vapaista lisätään niin, että isyysvapaa on yhteensä 54 arkipäivää, joista enintään 18 voidaan pitää yhdessä äidin kanssa. Kolmikantainen työryhmä asetetaan vielä tänä keväänä pohtimaan palkkakartoitusten toimivuutta ja kehittämistarpeita. Lisäksi on sovittu, että sopimusosapuolet arvioivat työehtosopimusten samapalkkaisuusvaikutuksia.

Ohjelma toimii aktiivisesti ja vireillä on runsaasti erilaisia palkkauksen ja työelämän kehittämiseen liittyviä hankkeita. Ajankohtaisia ovat hankkeet, jotka tukevat muun muassa palkkatietämyksen lisäämistä, tasa-arvoista palkka- ja sopimuspolitiikkaa, naisten parempia työuria ja työn ja perheen yhteensovittamista sekä perinteisistä sukupuolirooleista vapaita koulutus- ja uravalintoja.

Lisätietoja
projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, p. 09 160 731 70, [email protected]
projektikoordinaattori Paula Koskinen, p. 09 160 73289, [email protected]

Back to top