Hyppää sisältöön
Media

Työttömyysturvaa tarvitsevien henkilöiden taloudellista asemaa vahvistetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.4.2020 18.40
Tiedote 94/2020

Työnantajat ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa koronavirusepidemiasta johtuvan kysynnän heikentymisen vuoksi. Työntekijöiden toimeentuloa vahvistetaan tilanteessa, jossa moni on joutunut työttömäksi tai lomautetuksi.

Työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyyskassalakia muutetaan väliaikaisesti.

  • Työttömyysturvan alkamista edeltävä viiden päivän omavastuuaika poistuu.
    Tämä koskee ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Tuen näiltä päivältä rahoittaa valtio.
  • Palkansaajan työssäoloehtoa lyhennetään. Työssäoloehto on edellytys työttömyyspäivärahan saannille. Palkansaajien työssäoloehto on 13 kalenteriviikkoa, kun se nyt on 26 kalenteriviikkoa. Yrittäjän ei-omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa, kun se nyt on 52 kalenteriviikkoa. 
  • Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Muutos siis parantaa turvaa, jos työttömyys pitkittyisi. 

Lait tulevat voimaan 15.4.2020, ja ne ovat voimassa 6.7.2020 saakka. Muutoksia sovelletaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen.

Lisätietoja siitä, miten muutos vaikuttaa omaan työttömyysturva-asiaan, saa Kelasta tai omasta työttömyyskassasta. 

Lisätietoja

Joni Rehunen, erityisasiantuntija, p. 0295 163 435, [email protected]

Sivun alkuun