Hyppää sisältöön
Media

Tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan yhtenäisiä käytäntöjä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2022 12.39
Uutinen

Tekoälyä ja robotiikkaa voitaisiin hyödyntää enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon rutiinitehtävissä, jolloin ammattilaisille jäisi enemmän aikaa asiakkaiden kohtaamiseen. Tuotteiden ja palvelujen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan kuitenkin yhtenäisiä käytäntöjä.

Näin kertoo Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) -ohjelman loppuraportti, joka luovutettiin ministeri Aki Lindénille 26.4.2022.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyteairo-ohjelma on koonnut verkostoyhteistyöhön alan sote-toimijoita, oppilaitoksia ja yrityksiä.

”Yhteistyötä on tärkeä jatkaa myös ohjelman päätyttyä”, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa. ”Tekoälyä ja robotiikkaa on kehitettävä osana sote-kehittämistä ja digitalisaatiota, jotta kaikki niiden mahdollisuudet voidaan hyödyntää”, lisää johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Teknologiasta haetaan tukea iäkkäiden kotihoitoon  

Ohjelmassa laadittu teknologiatuetun kotona asumisen kansallinen toimintamalli ja tietojärjestelmäkokonaisuus (KATI-malli) kuvaa, miten teknologiaa voidaan hyödyntää asiakkaan hoidossa alusta saakka. Mallia jatkokehitetään parhaillaan THL:n koordinoimassa Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmassa. Tarkoituksena on, että teknologiaa ja siitä saatavaa tietoa käytettäisiin kotona asumisen palveluissa nykyistä tehokkaammin.

”Ohjelman alueellisissa hankkeissa otetaan käyttöön uusia teknologisia palveluita ja laitteita, joiden avulla pyritään tukemaan iäkkäiden kotona asumista. Samalla uudistetaan kotihoidon prosesseja. Hankkeissa selvitetään esimerkiksi kotihoidon asiakkaiden etäkuntoutuksen ja etämittauslaitteiden vaikutuksia”, kertoo THL:n erikoistutkija Heidi Anttila.  

Etämittauslaitteiden avulla hoitaja voi saada tietoa asiakkaan voinnista käymättä paikan päällä. 

Terveysteknologian vaikuttavuuden arviointia yhtenäistettävä 

Ohjelman julkilausuman mukaan sekä yksittäisten laitteiden että sote-organisaatioiden digitalisaatiohankkeiden vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan vielä yhtenäisyyttä. 

”Yhtenäinen malli selkiyttäisi tuotteiden ja palvelujen arvioinnin toimintatapoja ja auttaisi yrityksiä kehittämään käyttäjien tarpeiden mukaisia tuotteita”, sanoo Anttila. 

Pohjaksi Hyteairossa on tehty alustava kansallisten digitalisaatio-ohjelmien arviointikehikko. Ohjelmassa kehitetty Digi-HTA-prosessi puolestaan on askel kohti tuotteiden yhtenäistä arviointia. 

Digi-HTA-merkinnän avulla yritykset voivat osoittaa, että niiden digitaalinen tuote tai palvelu soveltuu terveydenhuollon käyttöön. Arvioinnissa huomioidaan tuotteen vaikuttavuus, kustannukset, turvallisuus, käytettävyys ja tietoturva.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, STM, p. 029 516 3139, [email protected]
erikoistutkija Heidi Anttila, THL, p. 029 524 7687, [email protected]

Sivun alkuun