Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Perhekeskusten sähköiset palvelut yhteiseen verkkopalveluun

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.12.2018 13.26
Tiedote 203/2018

Perhekeskusten sähköiset palvelut tulisi koota samaan verkkopalveluun, esittää Sähköinen perhekeskus - Kehittämistarpeet, tavoitetila, skenaariot ja toimenpide-ehdotukset -selvityksen tehnyt työryhmä. Sähköinen perhekeskus sisältäisi erilaisen ohjaus- ja neuvontainformaation lisäksi uusia sähköisiä palveluja, kuten itsearvioinnit, yhteydenottomahdollisuuden, ajanvarauksen ja etäpalvelut.

Tällä hetkellä lapsille ja perheille tarjotut sähköiset palvelut ovat hyvin hajanaisia ja kuntakohtaiset erot ovat suuria. Asiakkaat kuitenkin odottavat paljon sähköisiltä palveluilta.

Perhekeskus kokoaa kattavasti lapsiperheille suunnatut palvelut yhteen. Perhekeskusmallia on kehitetty Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPEssa. Sähköisten palvelujen kehittäminen on nähty tärkeäksi osaksi perhekeskusmallia. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman yksi keskeisistä tavoitteista on perhekeskusmallin levittäminen Suomen kaikkiin maakuntiin, ja tässä sähköisellä perhekeskuksella on tärkeä rooli.  

Työryhmältä kolme jatkotoimenpide-ehdotusta 

Työryhmän tehtävä oli arvioida erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa sähköinen perhekeskus. Parhaana vaihtoehtona nähtiin malli, jossa kehittäminen tapahtuisi keskitetysti kansallisen tason yhteistyönä, mutta toteutukseen jätettäisiin alueellista liikkumavaraa. Yhtenä vaihtoehtona nähdään, että SoteDigi ottaisi vastuulleen sähköisen toteutuksen kehittämisen yhdessä LAPE-hankekauden aikana syntyneiden perhekeskuskehittäjien verkostojen kanssa.

Työryhmä ehdottaa kolmea jatkotoimenpidettä. Ne liittyvät kehittämis- ja ylläpitovastuiden sopimiseen, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden huomioimiseen jatkotyössä sekä tietoteknisen määrittelyprojektin aloittamiseen.

Työryhmän jäsenet: Jaana Koivisto Pirkanmaalta, Minna Lahdensivu pääkaupunkiseudulta, Maarit Pirttijärvi ja Mikko Närhi Lapista, Sanna Nieminen Uudeltamaalta, Leena Koivumäki ja Anu Leinonen Etelä-Pohjanmaalta sekä Stiina Kiiveri Kymenlaaksosta. Sosiaali- ja terveysministeriön puolesta työskentelyyn on osallistunut Mikko Huovila.

Sähköinen perhekeskus. Kehittämistarpeet, tavoitetila, skenaariot ja toimenpide-ehdotukset -selvitys

Lisätietoa

erityisasiantuntija Mikko Huovila, p. 0295 163 032, mikko.huovila(@)stm.fi

LAPE LAPE alueuudistus-arkisto kärkihankkeet sote-uudistus
Sivun alkuun