Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet fall av coronavirussmitta ökar igen - viktigt att gå och testa sig med låg tröskel

Social- och hälsovårdsministeriet
5.11.2020 10.03 | Publicerad på svenska 5.11.2020 kl. 12.23
Pressmeddelande 263/2020

Antalet och incidensen av nya coronavirusfall har stigit igen jämfört med de senaste två veckorna. I Finland har epidemiläget varit rätt stabilt i hela landet under flera veckor, men läget i de olika regionerna varierar mycket. Nyckeln till att förhindra smittspridningen är att människor går och testar sig.

Även om de flesta smittkällorna kan spåras till hemlandet för närvarande, försämras epidemiläget i Europa med oroväckande fart, vilket kan få följder också för Finland. 

Tillsvidare har man lyckats bromsa spridningen av epidemin genom att vidta åtgärder regionalt, i rätt tid och i tillräcklig omfattning och se till att testa människor snabbt och spåra smittkällorna effektivt.   Utgångspunkten är att var och en bär sitt ansvar och beaktar myndigheternas anvisningar i sin egen verksamhet när det gäller till exempel att minimera de fysiska kontakterna, hålla skyddsavstånd, iaktta god hygien och använda munskydd. 

Enligt regionernas egna rapporter befann sig Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands, Länsi-Pohjas, Birkalands, Vasas och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt landskapet Åland i accelerationsfasen den 4 november 2020. Epidemin i de övriga 14 sjukvårdsdistrikten befinner sig på basnivå, men enskilda städer i de sjukvårdsdistrikt som ligger på basnivå har nu kommit in i accelerationsfasen. Dessa är Kouvola, Kuopio och Siilinjärvi samt Uleåborg och Rovaniemi. 

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,20–1,25 (sannolikhetsintervallet 90 %).
Vecka 44 (26.10-1.11) anmäldes det 1 428 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar jämfört med den föregående veckans 1 230 fall. Incidensen av nya fall var 25,8 per 100 000 invånare, medan den var 22,2 den föregående veckan.

Det sammanlagda antalet nya fall under de två senaste veckornas uppföljningsperiod (veckorna 43–44) var 2658 jämfört med 2885 nya fall under veckorna 41-42. Incidensen av nya fall var 48 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden 52 fall per 100 000 invånare.

Andelen positiva testresultat ökar

Under vecka 44 (26.10-1.11) ökade antalet fall igen, och även incidensen ökade jämfört med den föregående veckan. Jämfört med den föregående veckan gjordes det färre coronatest, men å andra sidan har vissa laboratorier dröjt med sina rapporter om antalet test. Andelen positiva testresultat har ökat och uppgick till cirka 1,8 procent vecka 44. I och med att antalet test preciseras kan andelen positiva testresultat också retroaktivt sjunka vad gäller veckorna 43 och 44.  
Den som har symtom som kan tyda på coronavirus bör gå och testa sig med låg tröskel och snabbt. Detta gäller också ungdomar med lindriga symtom eftersom massexponeringarna i läroanstalterna ökar. 

Fortfarande konstateras coronasmitta mest i de yngre åldersklasserna och hos unga vuxna. Vecka 44 konstaterades nästan 80 procent av fallen hos personer under 50 år och nästan 50 procent hos personer under 30 år. Andelen personer över 60 år av de smittade var under 10 procent, och andelen personer över 70 år endast några procent.

Smittspårningen visar att de flesta smittas inom familjen

Vecka 44 fick man uppgifter om smittspårningen av cirka 1400 smittofall. I 5 procent av fallen härstammade smittan från utlandet.  I de inhemska smittofallen kunde man utreda smittkällan för över 60 procent av fallen. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kunde man vecka 44 utreda smittkällan i nästan hälften av fallen. I resten av landet förblev smittkällan oklar endast i cirka en femtedel av fallen.

Exponeringsplatsen kunde utredas i cirka 60 procent av fallen. De flesta smittor (60 procent) kunde spåras till familjen. I 10-15 procent av fallen hade viruset smittat vid sammankomster i närståendekretsen och privata sammankomster, cirka 10 procent på arbetsplatsen och 8 procent i samband med en hobby.   Endast 8 procent av de konstaterade coronafallen kunde spåras till en läroanstalt, trots de ökade massexponeringarna.

Antalet människor som smittades vid publikevenemang eller via förplägnadsverksamheten var mycket få under vecka 44. Det är uppenbart att smittorisken kan minskas genom rekommendationerna och restriktionerna, till exempel genom att begränsa öppettiderna för de barer, pubar och nattklubbar som har öppet på natten.

Fortfarande få som behöver sjukhusvård 

Antalet patienter som behöver sjukhusvård och intensivvård är fortfarande rätt lågt, även om det totala antalet coronapatienter har ökat under de senaste veckorna. Den 4 november 2020 vårdades sammanlagt 65 patienter på sjukhus, och av dessa var 15 personer i intensivvård. Från och med början av september har covid-19-patienternas medelålder varit 57 år. Medelåldern var densamma för de patienter som fick intensivvård under våren.

Antalet människor som tillfrisknat är uppskattningsvis cirka 12 700, vilket är nästan 75 procent av alla konstaterade coronafall. Hittills har det konstaterats sammanlagt 16 930 coronafall i Finland. Sammanlagt 361 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Ytterligare information: 

Taneli Puumalainen, överläkare, THL, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, THL, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Sivun alkuun