Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vakuutusmeklarien ja -asiamiesten rooleja esitetään selkeytettäväksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.10.2004 11.00
Tiedote -

Hallitus esittää eduskunnalle säädettäväksi lain vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista. Esityksen tarkoituksena on mm. selkeyttää vakuutusmeklarien ja vakuutusasiamiesten rooleja asiakkaansuojan parantamiseksi. Vakuutusmeklari on asiakkaan edustaja, jonka keskeisenä tehtävänä on etsiä asiakkaalleen paras vakuutusratkaisu ja kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä. Vakuutusmeklarin riippumattomuuteen vaikuttavat sidokset vakuutusyhtiöön esitetään kiellettäviksi. Vakuutusasiamies on taas vakuutusyhtiön myyntimies ja -kanava, joka toimii vakuutusyhtiön lukuun ja vastuulla.

Esityksen taustalla on EU:n vakuutusedustusdirektiivi, jonka asettamat velvoitteet nyt sopeutetaan Suomen lainsäädäntöön. Direktiivin ja uuden vakuutusedustuslakiesityksen mukaan vakuutusmeklarien toimintaa EU-alueella helpotetaan. Meklarin rekisteröityessä jossakin EU-maassa, hän saa toimintaoikeudet kaikkiin EU-maihin pelkällä valtioiden viranomaisten välisellä ilmoitusmenettelyllä. Sama sääntö koskee myös vakuutusasiamiehiä.

Asiakkaansuojan parantamiseksi ja vahingollisten sidosten estämiseksi vakuutusmeklari saisi lakiesityksen mukaan ottaa vastaan palkkion vain toimeksiantajaltaan. Palkkion maksaisi siten taho, jota vakuutusmeklari edustaa ja jonka etujen mukaan meklari on velvollinen toimimaan.

Kilpailutuksen voittanut vakuutusyhtiö ei saa maksaa rahaa kilpailunjärjestäjälle eli meklarille, kuten tähän asti on voitu tehdä. Säännös siis muuttaisi nykyistä käytäntöä työeläkkeissä ja henkivakuutuksissa. Vahinkovakuutuksessa on jo pääsääntöisesti siirrytty järjestelmään, jossa vakuutusasiakas maksaa tilaamistaan meklaripalveluista. Vakuutusyhtiö saisi maksaa palkkiota vain omille asiamiehilleen.

Palkkion maksutapamuutoksen tavoitteena on muuttaa vakuutusalan käytäntöjä vertailukelpoisiksi muiden elinkeinohaarojen noudattamien tapojen kanssa. Muutoksella myös vältettäisiin samantyyppiset väärinkäytösepäilyt, joita nyt on tullut ilmi Yhdysvalloissa eli meklari ei olekaan toiminut ensisijaisesti asiakkaansa edun vaan oman ja vakuutusyhtiön edun mukaisesti. Pohjoismaissa ollaan tekemässä esitetyn kaltaisia muutoksia palkkionmaksujärjestelmään ja vastaavaa keskustelua käydään mm. Isossa-Britanniassa.

Laissa säädettäisiin myös vakuutusmeklarien toimeksiantojen hoitamisesta ja tiedonantovelvollisuudesta. Vakuutusasiamiehenä voi esityksen mukaan toimia vain Vakuutusvalvontaviraston rekisteriin merkitty asiamies. Uusi rekisteröimispakko koskee kaikkia vakuutuksia myyviä asiamiehiä eli henkilöasiamiesten lisäksi mm. autoliikkeitä ja pankkeja. Kaikkia vakuutusedustajia valvoisi Vakuutusvalvontavirasto.

Hallitus esittää, että laki tulisi voimaan 14.1.2005, mutta vakuutusmeklarin palkkion maksutapaa koskevaan pykälään ehdotetaan yhden vuoden siirtymäaikaa. Uusi laki korvaa nykyisen vakuutuksenvälittäjälain, joka ehdotetaan kumottavaksi.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 28. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro puh. 09-160 73878
ylitarkastaja Mikko Määttä puh. 09-160 73879

Sivun alkuun