Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp färdigställde sitt förslag om utvecklandet av flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården

Social- och hälsovårdsministeriet
22.8.2018 15.43
Pressmeddelande 113/2018

En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet föreslår att två nya läkarhelikopterbaser placeras i Seinäjoki och Villmanstrand. Förslaget är ett led i utvecklandet av flygtjänsterna. Målet är att tjänsterna ska ha större täckning än för närvarande och att det ska bli mer jämlik tillgång till prehospital akutsjukvård i hela landet.

Arbetsgruppen har haft till uppgift att sammanställa information som ska fungera som underlag för ett beslut om var de två nya baserna för läkarhelikoptrar ska placeras. Arbetsgruppen jämförde särskilt Vasa med Seinäjoki samt Villmanstrand med Uttis med avseende på hur väl befolkningen nås, insatstiderna samt flygverksamheten och den prehospitala akutsjukvårdens verksamhet. Utifrån en helhetsbedömning anser arbetsgruppen att Seinäjoki och Villmanstrand är bättre alternativ än Vasa och Uttis. FinnHEMS Oy:s nuvarande helikopterbaser finns i Vanda, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Uleåborg och Rovaniemi. 

Arbetsgruppen sammanställde dessutom jämförande information om huruvida flygtjänsterna bör ordnas genom köpta tjänster, såsom i nuläget, eller om de bör ordnas genom egen produktion. Enligt arbetsgruppen är egen produktion en mer fungerande lösning än den nuvarande modellen om man ser på organiseringen av verksamheten och på kostnaderna. För egen produktion talar bland annat att förutsättningarna för fortlöpande utveckling då blir bättre, att verksamhetens kontinuitet då står på säkrare grund och att egen produktion ger besparingar jämfört med en modell med köpta tjänster.

För den fortsatta planeringen framför arbetsgruppen synpunkter på bl.a. finansieringsbehov med anledning av ändringarna och olika sätt att finansiera dem. 

Meningen är att ansvaret för att organisera läkarhelikopterverksamheten ska koncentreras till landskapet Birkaland i samband med social- och hälsovårdsreformen. Avsikten är också att bolaget FinnHEMS Oy, som administrerar läkarhelikopterverksamhet och som för närvarande ägs av de sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus, ska övergå i landskapet Birkalands ägo. Den ändrade tidsplanen för vård- och landskapsreformen inverkar också på de beslut som gäller flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården.  

Ytterligare information

Markku Tervahauta, avdelningschef, tfn 0295 163 167
Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341
 

Sivun alkuun