Hyppää sisältöön
Media

Större frihet att välja hemkommun i framtiden

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 29.12.2010 11.51
Pressmeddelande -

Personer i institutionsvård och personer som behöver boendetjänster och familjevård får större frihet att välja sin hemkommun. Ändringarna i lagen om hemkommun och socialvårdslagen förbättrar speciellt äldre och funktionshindrade personers möjligheter att välja hemkommun. Regeringen föreslog onsdagen den 29 december att lagarna ska fastställas. Avsikten är att republikens president fastställer lagarna på torsdagen.

Enligt den ändrade lagen om hemkommun kan en person som behöver institutionsvård, boendetjänster eller familjevård under en lång tid till sin nya hemkommun välja den kommun inom vars område han eller hon faktiskt bor i en verksamhetsenhet eller bostad. Förutsättningen för att man ska kunna använda valfriheten är att vården eller boendet beräknas vara eller har varat över ett år.

I och med ändringen av socialvårdslagen kan en person be om en bedömning av servicebehovet och ordnande av tjänster även i en annan kommun än sin hemkommun. Således kan personen flytta från sin nuvarande hemkommun och bli invånare i en annan kommun och omfattas av dess tjänster. Lagändringen möjliggör t.ex. att en person i institutionsvård kan flytta närmare sina anhöriga och närstående.

Lagändringarna medför en omfördelning av ansvaret mellan de berörda kommunerna. Ansvaret för att ordna tjänster överförs från och med flyttningsdagen på den nya boendekommunen, medan den tidigare hemkommunen fortfarande bäransvaret för kostnaderna för vård- och omsorgstjänster för personen.

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2011.

Ytterligare uppgifter

Regeringsrådet Anne Kumpula, tfn 09 160 74113, [email protected]
Konsultativ tjänsteman Anne-Mari Raassina, tfn. 09 160 74438, [email protected]Sivun alkuun