Hyppää sisältöön
Media

STM ja OPM jatkavat yhteistyötä ehkäisevässä huumetyössä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2003 6.32
Tiedote -

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä ja kulttuuriministeri Tanja Karpela asettivat maanantaina johtoryhmän, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa ehkäisevän huumetyön koulutusta nuorten työpajoille. Johtoryhmän toimikausi kestää vuoden loppuun. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Olli Saarela opetusministeriöstä ja varapuheenjohtajana neuvotteleva virkamies Tapani Sarvanti sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Anneli Jäätteenmäen hallituksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on entistä tehokkaampi syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Päihteiden käytöstä aiheutuvien ongelmien ehkäisemiseksi hallitus tulee laatimaan kansallisen alkoholiohjelman sekä huumausainepoliittisen toimenpideohjelman. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työllisyysasteen parantamiseksi laaditaan poikkihallinnollinen työllisyysohjelma.

Peruspalveluministeri Hyssälän ja kulttuuriministeri Karpelan mukaan nämä ohjelmat ovat välttämättömiä, mutta eivät sellaisenaan riittäviä nimenomaan nuorten syrjäytymisen ja päihdeongelmien vähentämiseksi. Ministereiden mukaan nuorten sosiaaliseksi vahvistamiseksi on olemassa yksi erinomainen väline: nuorten työpajatoiminta. Työpajatoiminta on osoittautunut toimivaksi tavaksi huolehtia heikosti yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin kiinnittyvistä nuorista. Se on jo noin kahden vuosikymmenen ajan auttanut juuri niitä nuoria, jotka ovat perinteisten yhteiskuntaan osallistavien instituutioiden tavoittamattomissa: työttömiä, koulupudokkaita ja omaa paikkaansa yhteiskunnassa etsiviä. Hallitusohjelman mukaisesti nuorten työpajatoiminta tullaan vakinaistamaan hallituskauden aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön yhteisen hankkeen yleistavoitteena on parantaa työpajojen valmiuksia kohdata ja käsitellä huumeasioita sekä laatia esityksiä ja suosituksia huumausaineiden käytön ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työpajoja ehkäisevän huumetyön tekijöinä siten, että kaikille työpajoille laaditaan yhteiset huumeita koskevat pelisäännöt, niiden henkilöstölle tarjotaan ehkäisevän päihdetyön koulutusta sekä pajoilla tapahtuvaa, erityisessä syrjäytymisriskissä olevien nuorten tukemiseksi harjoitettua, matalan kynnyksen starttipajatoimintaa laajennetaan.Ministeriöt haluavat yhteistyössä panostaa paitsi työpajojen toiminnan jatkuvuuteen, myös niiden osaamiseen ja valmiuksiin nuorten alkoholi- ja huumeongelmien kokonaisvaltaisessa ehkäisyssä.

Lisätietoja:

– johtoryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Olli Saarela, OPM, puh. (09) 160 77277

– johtoryhmän varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Tapani Sarvanti, STM, puh. (09) 160 73850

Sivun alkuun