Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaalitukien maksatusta valvotaan riittävästi

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.5.2014 9.15
Tiedote -

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen vastasi 15.5.2014 kirjalliseen kysymykseen, joka koski ulkomaalaisille myönnettyjä harkinnanvaraisia sosiaalitukia ja niiden valvontaa.

Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava toimeentulotuen antamisesta kunnassa oleskelevalle henkilölle. Lisäksi toimeentulotukilain mukaisesti jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa esimerkiksi ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan tai toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla. Sosiaalihuollon asiakaslaki edellyttää asiakkaan saavan hyvää palvelua ja kohtelua ilman syrjintää. Kunta tekee päätöksen annettavasta toimeentulotuesta.

Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla sille laissa säädetyt tehtävät. Kotoutumislain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

ELY-keskusten taloudenpito valvonnassa

Kotoutumislaki sisältää myös säännökset, joiden perusteella kunnat voivat saada korvauksia muun muassa ulkomaan kansalaisten vastaanottamisesta ja palveluista. ELY-keskus korvaa kunnalle kotoutumislaissa tarkoitettujen toimenpiteiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset valtion talousarvion rajoissa. Kuluja maksetaan kotoutumislain nojalla laskennallisen perusteen tai toteutuneiden kulujen mukaan. ELY-keskusten talouden seuranta ja taloudenpidon valvonta toteutuu valtionhallinnon yleisten määräysten ja toimintatapojen mukaisesti.

Kotoutumislain 55 §:n mukaan ELY-keskus voi määrätä kunnan palauttamaan valtion maksaman korvauksen tai osan siitä, jos korvauksen suorittamista varten on annettu virheellisiä tai erehdyttäviä tietoja tai muutoin käy selville, että korvaus on suoritettu perusteettomasti.

Peruspalveluministeri Huovisen kirjallisessa vastauksessa todetaan, että poliittisten päättäjien suurena vastuuna on huolehtia kaikkien Suomessa asuvien ja elävien ihmisten turvallisuudesta, säällisestä toimeentulosta, yhdenvertaisuudesta ja ihmisarvoisesta kohtelusta. Näitä tavoitteita edistetään parhaiten yhdessä, asiallista ja totuudenmukaista vuoropuhelua käyden sekä lainsäädäntöä noudattaen.

Lisätietoa:

valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas, p. 0295 163 109
erityisavustaja Laura Lindeberg, p. 0295 163 110
[email protected]Muualla verkossa

Ministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen (Eduskunta)

Susanna Huovinen
Sivun alkuun