Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kotihoidon kokeilua jatketaan vuoden 2016 loppuun

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.10.2014 10.29
Tiedote -

Hallitus esittää, että vuoden 2005 alusta aloitettua kotihoidon kokeilua jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun.

Kotipalvelut ja kotisairaanhoito on yhdistetty kotihoidoksi kokeilussa mukana olevissa kunnissa. Kokeilun aikana sama toimija on voinut järjestää kotisairaanhoidon ja kotipalvelut. Tällöin sillä, miten kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointi on hoidettu, ei ole ollut merkitystä.

Kuntien antaman palautteen mukaan eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen on parantanut asiakkaan palvelutarpeen arviointia sekä palvelun laatua ja joustavuutta.

Kokeilun aikana asiakkaiden tiedot on koottu yhteen rekisteriin kotihoidon toimintayksikössä, ja rekisteri on ollut kaikkien kotihoidon työntekijöiden käytettävissä. Uuden säädöksen myötä asiakasrekisterin käyttöä voitaisiin jatkaa vuoden 2016 loppuun. 

Kotipalveluiden ja kotisairaanhoidon välistä yhteystoimintaa jatkettaisiin siihen saakka, kunnes pysyvällä lainsäädännöllä määrätyt sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa vuoden 2017 alussa.

Hallituksen ehdottama säädös koskisi myös kuntajaon yhteydessä lakkaavia kuntia. Kokeilua jatkettaisiin jaon seurauksena muodostetussa kunnassa, ellei uusi kunta ilmoita irrottautuvansa kokeilusta.

Kaikkien kokeilussa nyt mukana olevien kuntien tulisi ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle halukkuudestaan jatkaa kokeilussa, kun uusi säädös tulee voimaan. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy kokeilussa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät. Uusia kuntia ei otettaisi mukaan kokeiluun.

Hallitus antoi kotihoitoa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 16. lokakuuta. Esitys on osa sosiaalihuoltolain uudistusta, ja se edeltää sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta. Esityksellä ei ole vaikutuksia kuntien tai valtion talouteen. Väliaikaisen lain ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Koskela, p. 0295 163 384


 

 


Muualla palvelussamme

Kotipalvelut

Sivun alkuun