Hyppää sisältöön
Media

Design-huumeiden luokittelua huumausaineiksi halutaan nopeuttaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2010 12.03
Tiedote -

hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 09 160 73787, [email protected]

Hallitus esittää, että Suomi voisi jatkossa luokitella huumausaineiksi uusia kemiallisia aineita eli niin sanottuja design-huumeita. Jatkossa valtioneuvosto voisi kieltää aineiden valmistuksen, kaupan, hallussapidon, käytön ja maahantuonnin nykyistä nopeammin. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 2. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Tällä hetkellä ongelmana on, että Suomen markkinoille tulee jatkuvasti uusia kemiallisia aineita, jotka vastaavat vaikutuksiltaan ja terveysriskeiltään huumausaineita. Monet näistä aineista on luokiteltu luvattomiksi lääkeaineiksi. Lääkelain mukaan luvattoman lääkeaineen käyttö ja hallussapito ei kuitenkaan ole rangaistavaa, ja rangaistukset sen valmistuksesta, tuonnista ja myynnistä ovat lieviä.

Uuden lain myötä EU:n uusien aineiden varoitusjärjestelmään ilmoitettu aine voitaisiin terveysvaarojen arvioinnin jälkeen määritellä huumausaineeksi kansallisesti. Nykyisen lainsäädännön mukaan luokittelu huumausaineeksi tapahtuu kansainvälisessä yhteistyössä joko YK:ssa tai EU:ssa. Kansainväliseen päätöksentekoon kuluva pitkä aika aiheuttaa kuitenkin merkittäviä terveydellisiä riskejä ja valvonnan ongelmia. Tästä syystä jäsenmaat ovat alkaneet itse luokitella uusia aineita nopeammin huumausaineiksi.

Uusi huumausainelaki antaisi poliisille ja tullille nykyistä paremmat keinot valvoa ja tutkia uusien aineiden maahantuontia, myyntiä ja käyttöä Suomessa. Lisäksi markkinoille tulossa olevien aineiden käytön ja hallussapidon muuttuminen rangaistavaksi hidastaisi tai jopa estäisi aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Lakiin otettaisiin kuitenkin erityissäännökset siltä varalta, että aineita olisi mahdollista joissain tilanteissa käyttää teollisuustarkoituksissa.

Huumausaineiden kieltäminen on osa huumausainepolitiikkaa. Keskeisimpiä sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteitä huumausaineiden käytön vähentämisessä ovat jatkossakin ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen tehostaminen sekä huumausaineriippuvuuden hoitopalvelujen kehittäminen ja hoidon tarjonnan lisääminen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alkupuolella.

Lisätietoja

Muualla palvelussamme

Huumausainepolitiikalla ehkäistään käyttöä ja kauppaa
 

 

Sivun alkuun