Áigeguovdil | Äigikyevdil | Ääiʹjpoddsaž

Dán siidui leat čohkkejuvvon sámegiel dieđáhusat. Liŋkkat dolvot davvisámegiel dieđáhussii, ja seamma dieđáhusas deaksta lea maid anárašgillii ja nuortalašgillii.

 

Taan siijđon láá čoggum sämikielâliih tiäđáttâsah. Liiŋkah tuálvuh tavesämikielâlii tiäđáttâsân, já siämmáš tiäđáttâsâst tekstâ lii meiddei anarâškielân já nuorttâlâškielân.

 

Sääʹmǩiõllsaž teâđtõõzz lie norrum tän seidda. Liiŋk veʹǩǩe tâʹvvsääʹmǩiõllsaž teâđtõʹsse, da seämma teâđtõõzzâst teʹkstt lij aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle še.

Varraseamos dieđáhusat ja ođđasat | Vorrâsumos tiäđáttâsah já uđđâseh | Ođđsumus teâđtõõzz da ođđâz

Ráđđehus linnjii sode-ođastusa ovdáneamis
SM STM VM
Dieđáhus 5.6.2020 14.52
— 50 Items per Page
Showing 40 results.