Hyppää sisältöön
Media

Evttot riikkaidgaskasaš dásseárvobálkkašumi oažžu 16.5. rádjai

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2021 15.17
Dieđáhus 114/2021

Sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija mieđihan riikkaidgaskasaš dásseárvobálkkašupmi juh-kkojuvvo dán jagi goalmmát geardde. Bálkkašupmi lea mearkkašahtti, 300 000 euro. Bálkkašumi oažžu sáhttá evttohit 16.5.2021 rádjai.

Bálkkašupmi mieđihuvvo olbmui dahje doaibmái, guhte lea ovddidan sohkabeliid dásseárvvu riikkaidgaskasaččat mearkkašahtti vugiin. Bálkkašumi oažžu stivre bálkkašumi ruđaid ovddas guvlui muhtun sohkabeliid dásseárvvu nannen čuozáhahkii.

Vuosttaš bálkkašumi oaččui jagi 2017 Duiskka lihttokansler Angela Merkel, guhte lea okta máilmmi eanemus váikkuhanválddáleamos olbmuin ja ovdagovva máŋgga nissonii ja niidii. Jagi 2019 bálkkašupmi addojuvvui nissoniid vuoigatvuođaid ovddidan Equality Now -organisašuvdnii. 

Gii beare sáhttá evttohit bálkkašumi oažžu

Guođe eŋgelasgielat evttohusa dán liŋkka bokte

Lassedieđut

Sami Siltanen, prošeaktakoordináhtor, t. 050 911 7397, [email protected]
 

Iävtut aalmugijkoskâsii täsiárvupalhâšume uážžoo 16.5. räi

Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö mieđettem aalmugijkoskâsâš täsiárvupalhâšume juáhhoo taan ive kuálmád keerdi. Palhâšume lii merhâšittee, 300 000 eurod. Palhâšume uážžoo puáhtá iävtuttiđ 16.5.2021 räi.

Palhâšume mieđettuvvoo ulmui tâi tuáimei, kote lii ovdedâm suhâpeelij täsiáárvu aal-mugijkoskâsávt merhâšittee vuovvijn. Palhâšume uážžoo stivree palhâšumsume ain ovdâskulij monnii suhâpeelij täsiáárvu ovdedeijee čuosâttâhân.

Vuossâmuu palhâšume finnij ive 2017 Saksa liittokansler Angela Merkel, kii lii ohtâ maailm vaikuttemváldálumosijn ulmuin já ovdâkove maŋgáid nisonáid já nieidáid.  Ive 2019 palhâšume adelui nisonij vuoigâdvuođâid ovdedeijee Equality Now -siärván. 

Kii peri puáhtá iävtuttiđ uážžoo. 

Kyeđe tuu eŋgâlâskielâlii iävtuttâs taan liiŋkâ peht

Lasetiäđuh

Sami Siltanen, proojeektkoordinaattor, p. 050 911 7397, ovdânommâ.suhânommâ@stm.fi
 

Eʹtǩǩed meeraikõskksaž tääʹssärvvciist vuäǯǯai 16.5. mõõneeʹst

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria miõttâm meeraikõskksaž tääʹssärvvciist jueʹjjet taʹnni kuälmad vuâra. Cistt lij jõnn, 300 000 euʹrred. Ciist vuäǯǯai vuäitt eʹtǩǩeed 16.5.2021 räjja.

Ciist miõđât ooumže leʹbe tåimmja, kååʹtt lij oouʹdääm sooǥǥpieʹli tääʹssäärv meeraikõskksânji miârkteei naaʹlin. Ciist vuäǯǯai oudd cistt-tieʹǧǧ ooudårra måtam sooǥǥpieʹli tääʹssäärv ravveei äšša leʹbe toimmu.

Saksslajânnam lettkansler Angela Merkel vuäǯǯai vuõssmõs ciist eeʹjj 2017. Son lij õhtt tõin oummin, ǩeäʹst lij jäänmõsân vaaiktemväʹldd maaiʹlmest. Son lij še ouddkovv mäŋgg neezzna da niʹjdde. Eeʹjj 2019 ciist uʹvddeš neezzni vuõiggâdvuõđid vuejjai Equality Now -organisaatiooʹje. 

Ǩii täättas vuäitt eʹtǩǩeed cisttvuäǯǯai. 

Kueʹđ tuu eŋgglõsǩiõllsaž eʹtǩǩõõzz tän liiŋk pääiʹǩ.

Lââʹssteâđ

Sami Siltanen, projeʹkttkoordinaattor, teʹl. 050 911 7397, ouddnõmm.sokknõ[email protected]

Back to top