Hyppää sisältöön
Media

Boazodolliid sadjásašveahkkediimmuide nuppástus jahkái 2023

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2022 16.25 | Julkaistu suomeksi 21.12.2022 klo 10.27
Dieđáhus 317/2022

Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija váfistii juovlamánu 20. beaivve jahkái 2023 sadjásašveahkkediimmuid eanemusmeari, mii buhttejuvvo boazodolliide. Boahtte jagi sadjásašveahkkedimmut buhttejuvvojit eanemusat 150 diimmu boazodoalli guovdu. 

Eanemusmeari váfisteamis váldojuvvo vuhtii guđege jagi eanemusmearri, mii lea geavaheamis. 

Sadjásašveahkkevuogádaga ruhtadeapmi lasihuvvui jahkái 2023. Ruhtadeami lasiheamis fuolakeahttá geavahanmearri árvvoštallojuvvo dattetge loktanit ain. Dán sivas lea dárbu luoitit sadjásašveahki jagi 2023 eanemusmeari. 

Lea vejolaš, ahte sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija ásahus sadjásašveahki eanemusmearis earáhuhttojuvvolii ja eanemusdiibmomearri bajiduvvolii jagi 2023 áigge. Nuppástusa dahkan gáibidivččii lassiruhtadeami sadjásašveahkkevuogádahkii jahkái 2023.  

Ásahus boahtá fápmui 1.1.2023 ja lea fámus jagi 2023 loahpa rádjái.

Lassidieđut

ráđđehusčálli Anne Vänskä, t. 0295 163 507, [email protected]

Puásuituállei sajasâšišetijmijd nubástus ihán 2023

Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö nonnij 20. juovlâmáánu puásuituálleid sajanmäksimnáál sajasâšišetiijmij enâmusmere ihán 2023. Puáttee ive sajasâšišetiijmeh sajanmáksojeh enâmustáá 150 tijmed puásuituállee kuáttá.

Enâmusmeeri nannejuvvoo väldimáin huámmášumán jieškođe-uv ive kevttimnáál orroo meriruuđâ. 

Sajasâšiševuáháduv ruttâdem lasettui ihán 2023. Ruttâdem lasseetmist peerusthánnáá árvuštâleh, ete sajasâšiše kiävttumeeri paijaan ain. Tondiet lii tárbu vyelediđ sajasâšiše ive 2023 enâmusmere.

Lii máhđulâš, ete sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö asâttâs sajasâšiše enâmusmeereest nubásmitáččii já enâmusmere alediččii ive 2023 ääigi. Nubástus toohâm váđáččii laseruttâdem sajasâšiševuáhádâhân ihán 2023.

Asâttâs puátá vuáimán 1.1.2023 já lii vyeimist ive 2023 loopâ räi.

Lasetiäđuh

haldâttâsčällee Anne Vänskä, p. 0295 163 507, ovdânommâ.suhânommâ@stm.fi

Puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažveäʹǩǩčiâssid muuttâs ekka 2023

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria nâânii rosttovmannu 20. peeiʹv puäʒʒhoiʹddjeeʹjid koʹrvveem vääras åårrai sâjjsažveäʹǩǩčiâssi jäänmõsmeäʹr ekka 2023. Puõʹtti eeʹjj sâjjsažveäʹǩǩčiâssid koʹrvveet jäänmõsân 150 čiâss juõʹǩǩ puäʒʒhoiʹddjeeja.

Jäänmõsmieʹrr nââneet lokku vääʹldeeʹl juõʹǩǩ eeʹjj ââʹnnemnalla åårrai mieʹrrteäʹǧǧ. 

Sâjjsažveäʹǩǩvuõttriâžldõõǥǥ teäggtõõzz lââʹzzteš ekka 2023. Teäggtummuž lââʹzztummšest huõlǩâni sâjjsažveäʹǩǩvuõđ ââʹnnem-mieʹr ärvvtõõlât kuuitâǥ õinn kaggõõttâd. Tän määinast lij tarbb vueʹleed sâjjsažvieʹǩǩ eeʹjj 2023 jäänmõsmeäʹr.

Lij vueitlvaž, što sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõõzzâst sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmeäʹrest moottčes da jäänmõsčiâssmeäʹr ââʹleʹčeš eeʹjj 2023 ääiʹj. Muttâz raajjmõš kaiʹbbjeʹči lââʹssteäggtõõzz sâjjsažveäʹǩǩriâžldõʹǩǩe ekka 2023.

Asetõs šâdd viõʹǩǩe 1.1.2023 da lij viõǥǥâst eeʹjj 2023 loopp räjja.

Lââʹssteâđ

halltõspiisar Anne Vänskä, p. 0295 163 507, [email protected]

Back to top