Hyppää sisältöön
Media

Fuođđonáhkkebuvttadeddjiid luopmosadjásašbálvalusaid ja boazoolbmuid sadjásašveahki eanemusmearit ovddeš ládje jagi 2022

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2021 13.40
Dieđáhus 393

Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija lea juovlamánu 16. beaivve váfistan luopmosadjásašbálvalusaid, mat ordnejuvvojit fuođđonáhkkebuvttadeddjiide, ja buhttenvuloš boazoolbmuid sadjásašveahkkediimmuid eanemusmeriid jahkái 2022.  

Jagi 2022 áigge jahkeluopmobeivviid, mat ordnejuvvojit fuođđonáhkkebuvttadeddjiide, eanemusmearri lea 18 beaivvi ja lassifriddjadiimmuid eanemusmearri lea 120 diimmu fuođđonáhkkebuvttadeaddji nammii. Boazoolbmuid oasil jagi 2022 áigge buhttenvuloš sadjásašveahkkediimmuid eanemusmearri lea bealistis 200 sadjásašveahkkediimmu boazoolbmo nammii.  

Eanemusmearit váfistuvvojit nu ahte váldojuvvo vuhtii guđenai jagi mearreruhta, mii lea geavahusas. 

Luopmosadjásašbálvalusaid, mat ordnejuvvojit fuođđonáhkkebuvttadeddjiide, ea-nemusmearit sihke boazoolbmuid sadjásašveahki eanemusmearri seilot jagi 2022 seam-man go jagi 2021. 

Goappaš ásahusat bohtet vuoibmái 1.1.2022 ja leat vuoimmis jagi 2022 loahpa rádjái.  

Lassidieđut:

ráđđehusčálli Anne Vänskä, t. 029 5163507, [email protected]
 

Čevđipyevtitteijei luámu-sajasâšpalvâlusâi já puásuituállei sajasâšiše enâmusmereh siämmážin ive 2022

Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö lii 16. juovlâmáánu nonnim čevđipyevtitteijeid ornimnáál luámusajasâšpalvâlusâi já sajamäksimnáál puásuituállei sajasâšišetiijmij enâmusmeerijd ihán 2022.
Ive 2022 ääigi čevđipyevtitteijeid ornimnáál iheluámupeeivij enâmusmeeri lii 18 peivid já laserijjâtiijmij enâmusmeeri lii 120 tijmed čevđipyevtitteijee kuáttá. Puásuituállei uásild ive 2022 ääigi sajanmäksimnáál sajasâšišetiijmij enâmusmeeri lii vuod 200 sajasâšišetijmed puásuituállee kuáttá.

Enâmusmereh nannejuvvojeh väldimáin huámmášumán jieškote-uv ive kevttimnáál orroo meriruuđâ.

Čevđipyevtitteijeid ornimnáál luámusajasâšpalvâlusâi enâmusmereh sehe puásuituállei sajasâšiše enâmusmeeri siäiluh ive 2022 siämmážin ko ive 2021.

Kuohtuuh asâttâsah puátih vuáimán 1.1.2022 já láá vyeimist ive 2022 loopâ räi.

Lasetiäđuh:

haldâttâsčällee Anne Vänskä, p. 029 5163507, ovdânommâ.suhânommâ@gov.fi
 

Žeevaipuuʹtʼteeʹji  luõvâsvuõttkääzzkõõzzi da puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmeäʹr seämmanallšeʹmmen eeʹjjest 2022


Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria lij 16. jooulmannust raʹvvjam žeevaipuuʹtʼteeʹjid riâššâm luõvâsvuõttkääzzkõõzzi da koʹrvveemvuâlaid puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažveäʹǩǩčiâssi jäänmõsmeäʹrid ekka 2022.

Eeʹjj 2022 poodd žeevaipuuʹtʼteeʹjid riâššâm eeʹǩǩluõvâsvuõttpeeiʹvi jäänmõsmieʹrr lij 18 peeiʹv da lââʹssluõvâsvuõttčiâssi jäänmõsmieʹrr lij 120 čiâss žeevaipuuʹtʼteei mieʹldd. Puäʒʒhoiʹddjeeʹji pieʹǩǩeld eeʹjj 2022 poodd koʹrvveem sâjjsažveäʹǩǩčiâssi jäänmõsmieʹrr lij peäʹlstes 200 sâjjsažveäʹǩǩčiâss puäʒʒhoiʹddjeei mieʹldd.

Jäänmõsmeäʹr raʹvvjet vääʹldeeʹl lokku tõn eeʹjj âânnemnalla åårrai mieʹrrtieʹǧǧ.

Žeevaipuuʹtʼteeʹjid riâššâm luõvâsvuõttkääzzkõõzzi jäänmõsmeäʹr di puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmieʹrr seilla eeʹjjest 2022 seämmanallšeʹmmen ǥu eeʹjjest 2021.

Kuhttu asetõõzz šâʹdde viõʹǩǩe 1.1.2022 da liâ viõǥǥâst eeʹjj 2022 loopp räjja.

Lââʹssteâđ:

halltõspiisar Anne Vänskä, teʹl. 029 5163507, risttnõmm.sokknõ[email protected]


 

Back to top