Hyppää sisältöön
Media

Boazoolbmuid sadjásašveahkkediimmuid jagi 2021 dássi lea máhcahuvvon ovddežii

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.8.2021 13.20
Dieđáhus 230

Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija lea váfistan boazoolbmuid buhttenvuloš sadjásašveahkkediimmuid eanemusmearrin 200 sadjásašveahkkediimmu boazoolbmo guovdu jagi 2021. SDM attii ásahusa odne 26.8.2021.

Ovdal sadjásašveahki eanemusdiibmomearrin jahkái 2021 mearriduvvui sosiála- ja dearvvašvuoh-taministeriija ásahusain spiehkastahkan dušše 180 diimmu boazoolbmo guovdu. Dalle dattetge gávnnahuvvui, ahte sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija ásahus sáhtálii rievdaduvvot ja sadjásašveahkkediimmuid eanemusmearri loktejuvvot, juos sadjásašveahkkevuogádaga mearre-ruhtadilli buorránivččii das maŋás jagi 2021 áigge. Ná lea dassážis dáhpáhuvvan. 

Lassidieđut ohcanmeannudeamis ja ohcamušaid mearreáiggis oažžu Eanandoallofitnoda-tolbmuid ealáhatlágádusas. 

•    Eanandoallofitnodatolbmuid ealáhatlágádusas Mela

Ásahus boahtá fápmui 26.8.2021 ja lea fámus 31.12.2021 rádjái. 

Lassidieđut

Ráđđehusčálli Anne Vänskä, t. 0295 163 507, [email protected]
sierraáššedovdi Mikko Rissanen, t. 0295 163 287, [email protected]


Puásuituállei sajasâšišetiijmij ive 2021 tääsi lii macâttum ovdebáá táásán

Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö lii nonnim puásuituállei sajanmäksimnáál sajasâšišetiijmij enâmusmeerrin 200 sajasâšišetijmed puásuituállee kuáttá ive 2021. STM adelij asâttâs onne 26.8.2021. 

Ovdâlist sajasâšiše enâmustijmemeerrin ihán 2021 asâttii sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö asâttâssáin spiekâstâhlávt tuš 180 tijmed puásuituállee kuáttá. Talle kuittâg pahudii, ete sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö asâttâs puávtáččii maŋeláá mutteđ ja sajasâšišetiijmij enâmusmere la-settiđ, jis sajasâšiševuáháduv meriruttâtile puáráničij ive 2021 ääigi. Návt lii tastoo tábáhtum.

Lasetiäđuid uuccâmmonâttâlmist já ucâmušâi meriääigist finnee Eennâmtuáluirâtteijei iäláttâhlájádâsâst.

•    Eennâmtuáluirâtteijei iäláttâhlájádâs Mela

Asâttâs puátá vuáimán 26.8.2021 já lii vyeimist 31.12.2021 räi.

Lasetiäđuh

haldâttâsčällee Anne Vänskä, p. 0295 163 507, ovdânommâ.suhânommâ@stm.fi
sierânâsäššitobdee Mikko Rissanen, p. 0295 163 287, ovdânommâ.suhânommâ@stm.fi

Puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažveäʹǩǩčiâssi eeʹjj 2021 tääʹss lij maacctum seämmanallšeʹmmen ko ouddâl

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria lij raʹvvjam puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažveäʹǩǩčiâssi jä-änmõsmeäʹr, koon koʹrvveet. Jäänmõsmieʹrr lij 200 sâjjsažveäʹǩǩčiâssâd puäʒʒhoiʹddjeei ool eeʹjj 2021. STM uuʹdi asetõõzz täʹbbe 26.8.2021.

Ääiʹjben sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsčiâssmieʹrren eeʹjj 2021 šiõtteeš sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõõzzin čoʹrstemnalla tåʹlǩ 180 čiâssâd puäʒʒhoiʹddjeei ool. Teʹl kuuitâǥ tuõʹtteš, što sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõõzz vuäitčeš mâʹŋŋlest muʹtted da sâjjsažveäʹǩǩčiâssi jä-änmõsmeäʹr kaggâd, jõs sâjjsažveäʹǩǩriâšldõõǥǥ mieʹrrteäʹǧǧvueʹǩǩ puârrneʹči eeʹjj 2021 ääiʹj. Nääiʹt lij-i šõddâm. 

Lââʹssteâđaid ooccâm-mõõntõõllmõõžžâst da ooccmõõžži mieʹrrääiʹjest vuäǯǯ Mäddtääll-põõrǥâsniiʹǩǩi jeältõkstroiʹttlest.

•    Mäddtäällpõõrǥâsniiʹǩǩi jeältõkstrooiʹtel Mela

Asetõs puätt viõʹǩǩe 26.8.2021 da lij viõǥǥâst 31.12.2021 räjja.

Lââʹssteâđ

halltõspiisar Anne Vänskä, teʹl. 0295 163 507,  ouddnõmm.sokknõ[email protected]
spesiaaläʹšštobddi Mikko Rissanen, teʹl. 0295 163 287, ouddnõmm.sokknõ[email protected]
 

Back to top