перейти к содержанию
Медиа на финском языке

SHM öppnade webbsidor på ryska

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2015 8.21
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har i dag öppnat webbsidor på ryska som en del av förnyelsen av webbtjänsterna. SHM är det första ministeriet som har sammanställt separata sidor för ryskspråkiga som söker information. På webbplatsen har grundläggande information samlats om ministeriet och ministeriets samtliga ansvarsområden.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder och verkställer lagstiftning och projekt som påverkar människornas vardag. SHM ansvarar bl.a. för stödet av hälsa och välfärd, social- och hälsovårdstjänster, socialförmåner, arbetarsäkerhet och jämställdhetsfrågor. Webbsidorna ska även betjäna språkliga minoriteter. Det finns ett betydande antal människor med rysk bakgrund i Finland som ministeriet vill betjäna på deras modersmål.

Enligt kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa vid social- och hälsovårdsministeriet har material på ryska publicerats redan tidigare till exempel när barnskyddsärenden har lyfts fram till diskussion. Nu har webbinnehållet utökats för att täcka ministeriets hela verksamhetsområde. Så småningom kompletteras innehållet ytterligare. ”Nu när ett stort antal asylsökande har anlänt till Finland måste man också överväga att göra webbsidorna på andra språk”, säger Larjomaa.

Förnyelsen av webbsidorna har under hösten planerats och genomförts av högskolepraktikanten Katarina Vesikko som har ingermanländsk bakgrund.

”Efter att ha följt mina bekantas erfarenheter vet jag hur svårt det kan vara att lära sig finska”, säger Vesikko. De nya sidorna bör så bra som möjligt betjäna de som söker sig till ministeriets sidor: ryskspråkiga journalister, personer som kommer till Finland för att arbeta och framför allt ryskspråkiga som bor i Finland permanent.”

”Att bygga upp sidorna var ett stort projekt men givande eftersom man konkret såg resultatet av sitt arbete som en bättre service”, säger Vesikko.

Ytterligare information:

kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa, tfn 0295 163 132

Back to top