перейти к содержанию
Медиа на финском языке

Huoltajien mahdollisuutta asioida sähköisesti alaikäisen puolesta laajennetaan - Omakannassa käytössä ollut 10-vuoden ikäraja poistuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2020 13.53
Tiedote 169/2020

Huoltajat voivat tällä hetkellä katsella vain alle 10-vuotiaiden huollettaviensa tietoja Omakannassa. Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan katsonut, että Omakantaan asetetut ikärajat eivät vastaa potilaslain vaatimuksia.

Jatkossa huoltajat voivat nähdä alaikäisten lastensa tietoja Omakanta-palvelussa ilman ikärajaa, ellei asioistaan päättämään kykenevä alaikäinen ole kieltänyt tietojen luovutusta. Uuteen toimintamalliin siirrytään vaiheittain.


Terveydenhuollon ammattihenkilöille velvoite tehdä aina kirjaus alaikäisen päätöskyvystä


Potilaslain mukaan alaikäinen voi kieltää terveystietojensa luovuttamisen huoltajalleen, jos terveydenhuollon edustaja on arvioinut alaikäisen riittävän kypsäksi tekemään tämän päätöksen.

Sähköistä puolesta asiointia varten terveydenhuollon ammattihenkilön tulee jatkossa arvioida alaikäisen kyky hoitaa omaa asiaansa sekä selvittää päätöskykyisen lapsen tahto tietojensa luovuttamisesta huoltajille jokaisen terveydenhuollon asioinnin yhteydessä. Nämä tiedot on jokaisen asioinnin yhteydessä myös kirjattava potilastietojärjestelmään.


Tietojärjestelmiin tehtävä muutoksia


Puolesta asioinnin mahdollistaminen kaikenikäisten lasten huoltajille edellyttää muutoksia potilastietojärjestelmiin. Uuteen toimintamalliin siirrytään vaiheittain loppuvuodesta 2020 alkaen, kun tarvittavat muutokset on otettu käyttöön potilastietojärjestelmissä eri puolilla maata.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kansaneläkelaitos ohjeistavat terveydenhuollon palvelunantajia ja järjestelmätoimittajia muutosten valmistelussa.

Lainsäädännön muutostarpeita selvitetään


Jotta tietoa päätöskyvystä ei tarvitsisi pienimpien lasten kohdalla erikseen kirjata jokaisen käynnin yhteydessä, ikärajan asettaminen kirjaamiskäytäntöä varten voi olla tarkoituksenmukaista. Apulaisoikeuskansleri on puolesta asioinnin ikärajaa koskevassa ratkaisussaan todennut, että siitä voidaan tällöin säätää lailla.

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää seuraavaksi, miten alaikäisen päätöskyvyn arvioinnista ja siihen liittyvistä potilasasiakirjamerkintöjen kirjaamisesta säädettäisiin laissa.


Lisätietoja

Anna Kärkkäinen, erityisasiantuntija, [email protected]
Ritva Halila, ylilääkäri, [email protected]
Joni Komulainen, neuvotteleva virkamies, [email protected]

Back to top