Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää muutoksia lastensuojelun sijaishuoltoon – sosiaalityöntekijällä voisi olla enintään 35 lasta asiakkaana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.9.2020 12.59
Tiedote 204/2020

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata lapsen sijaishuollosta ja tähän tarvitaan riittävästi aikaa. Siksi lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla enintään 35 lasta asiakkaana, toteaa lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamista selvittänyt työryhmä. Työryhmä luovutti raporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle perjantaina 4.9.

Ehdotus vastaa pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiseen kirjaukseen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksen säätämisestä ja erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaamisesta. 

Työryhmä teki useita ehdotuksia lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamiseksi. Tavoitteena on, että lastensuojelun sijaishuollon sisältö ja rakenteet vastaisivat paremmin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin.

Työryhmä esittää, että vaativan sijaishuollon sisällöstä, tarkoituksesta ja järjestämisestä säädetään lailla. Tavoitteena on luoda kokonaisuus, jolla vahvistetaan toiminnallisesti integroitua sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä vaativan lastensuojelun parantamiseksi. Laadukas ja vaikuttava lastensuojelutyö edellyttää, että asiakkaana olevan lapsen oppimisvaikeuksien tai vammaisuuden selvittämiseen liittyvä tutkimus ja palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut voidaan järjestää viivytyksettä.

Työryhmä esittää muutoksia myös erityisen huolenpidon osalta. Erityisen huolenpidon jakson hoidollista ja kuntouttavaa sisältöä esitetään selkeytettävän. Jaksoa voitaisiin jatkossa jatkaa 90 vuorokaudella, jos se on välttämätöntä lapsen hengen ja terveyden suojelemiseksi. Myös henkilökunnan resurssit ehdotetaan erityisen huolenpidonyksiköissä korkeammaksi kuin muutoin.

Lisäksi työryhmä ehdottaa uutta tehostettua avohuollon tukitointa, jolla voitaisiin vähentää lasten sijoituksen tarpeen syntymistä. Samalla pitäisi tarkentaa avohuollon palveluja. 

Muita ehdotuksia ovat muun muassa lastensuojelulaitoksen henkilökunnan osaamisvaatimusten tarkennukseen, jälkihuoltoon sekä rajoitustoimenpiteisiin, joilla suojellaan päihteitä käyttävän lapsen henkeä, terveyttä ja kehitystä. 

Esityksen tavoitteena on parantaa vaativaa tukea tarvitsevien lasten huolenpitoa ja kuntoutusta ja siten vähentää lasten sijaishuoltopaikkojen siirtoja, pienentää palvelujen saatavuuden alueellisia eroja, lyhentää pitkäaikaisten sijoitusten kestoa ja edistää perheen jälleen yhdistämisen mahdollisuuksia. Raportti lähetetään seuraavaksi lausuntokierrokselle.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Annika Parsons, p. 0295 163 596 (7.9. alkaen p. 0295 488 279)
neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, p. 0295 163 482

Sivun alkuun