Hyppää sisältöön
Media

Toimintasuunnitelma kokoaa yhteen toimet köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2022 9.01
Tiedote

Suomi on asettanut kansalliseksi tavoitteekseen vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Nyt julkaistuun toimintasuunnitelmaan on koottu tietoa, toimia ja suosituksia tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu toimintasuunnitelma köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Toimintasuunnitelma kokoaa yhteen tietoa köyhyyden vähentämisen toimenpiteistä ja korostaa köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämistä laaja-alaisena poikkihallinnollisena teemana. 

EU:ssa sovitun yleistavoitteen mukaisesti köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää tulisi pienentää vähintään 15 miljoonalla henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. EU:n jäsenmaat ovat määritelleet omat köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämistä koskevat kansalliset tavoitteensa. 

Suomen tavoitteena on vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää vuoteen 2030 mennessä 100 000 henkilöllä, joista kolmasosan tulee olla lapsia. Tavoitteen lähtötasona toimii vuosi 2019, jolloin Eurostatin mukaan köyhyys- tai syrjäytymisriski kosketti Suomessa 838 000 henkilöä. 

Kansallinen toimintasuunnitelma kokoaa edistymisen seurantaa varten yhteen köyhyyden mittaamisen indikaattoreita. Toimintasuunnitelmaan on koottu köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi jo toteutettuja ja valmistelussa olevia toimia eri hallinnonaloilta sekä suosituksia tuleviksi toimenpiteiksi. Erityistä huomiota toimintasuunnitelmassa kiinnitetään lapsiperheiden ja eläkeläisten köyhyyteen.

Toimintasuunnitelmassa nostetaan seuraavat suositukset tuleviksi toimenpiteiksi:

  • seurataan köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämistavoitteen saavuttamisen etenemistä eri väestöryhmien osalta sekä alueellisesta näkökulmasta, 
  • kehitetään sosiaaliturvajärjestelmää, 
  • edistetään hyvinvointitalousnäkökulmaa ja monialaista yhteistyötä köyhyyden torjumisessa, 
  • huomioidaan lasten ja perheiden näkökulma osana etuusjärjestelmän uudistamista ja palvelujärjestelmän kehittämistä, 
  • vähennetään eläkeläisköyhyyttä,
  • kehitetään kotoutumisjärjestelmää, 
  • jatketaan työtä asunnottomuuden poistamiseksi, 
  • jatketaan ylivelkaantumisen estämiseksi tehtävää työtä, 
  • panostetaan heikommassa asemassa olevien koulutus- ja osaamistason nostoon ja 
  • tuetaan työllistymistä ja työkyvyn ylläpitämistä sekä kehitetään työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspoliittisten toimien kokonaisvaltaista yhteistyötä työllisyyden edistämiseksi.

”Köyhyyden vähentämiseksi tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa tehokkaita toimia yhteiskunnan eri sektoreilla. Toimintasuunnitelma tuo tähän työhön suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä”, ministeri Sarkkinen sanoo. ”On tärkeää, että Suomen tavoitteissa huomioidaan erikseen lasten köyhyys- ja syrjäytymisriskin vähentäminen. Tarvitsemme laajaa yhteistyötä ja ymmärrystä nykytilasta sekä sen korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Asia on tulevaisuutemme kannalta merkittävä, sillä lasten köyhyyden vaikutukset yltävät niin koulutukseen, terveyteen kuin aikuisuuden työmarkkina-asemaankin”, ministeri Kiuru jatkaa. 

Toimintasuunnitelman valmistelun aikana kuultiin sidosryhmiä ja kansalaisjärjestöjä muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen sekä perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin järjestämässä pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa toukokuussa 2022.

Lisätietoa:

osastopäällikkö Essi Rentola, [email protected]
ministeri Sarkkisen erityisavustaja Jiri Sironen, [email protected]
ministeri Kiurun erityisavustaja Jenny Suominen, [email protected]

Sivun alkuun