Hyppää sisältöön
Media

Sosiaaliturvakomitean kannanotot ovat valmistuneet

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2021 9.16
Tiedote

Sosiaaliturvakomitea on määritellyt nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän keskeisimmät ongelmakokonaisuudet ja julkaisee 18 kannanottoa sosiaaliturvan nykyjärjestelmän uudistamiseksi.

Kannanotot perustuvat sosiaaliturvakomitean neljään ongelmaraporttiin sekä raporttiin sosiaaliturvan keskeisistä valinnoista ja perusperiaatteista. Kannanotoissa käsitellään sosiaaliturvan monimutkaisuutta, ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamista, viimesijaista turvaa, perusturvaa ja asumista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamista. 

”Sosiaaliturvan nykyjärjestelmän tunnistetut ongelmat kertovat, että komitea on ratkomassa kehittyneen hyvinvointivaltion haasteita, jotka ovat erilaisia kuin hyvinvointivaltion rakentamisvaiheen ongelmat. Esiin nousevat sosiaaliturvan toimeenpanon ja hallinnon ongelmat, kuten monimutkaisuus, asioinnin vaikeus, väliinputoamiset ja toimeenpanon siiloutuminen. Toisena isona kokonaisuutena nousevat esiin näkemyserot pitkälle kehittyneen hyvinvointivaltion rajoista ja tarkoituksesta, kuten etuuksien sovittelusta ansioihin ja kysymykset yksilön ja yhteiskunnan oikeuksien ja velvollisuuksien rajoista”, toteaa sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio.  

Kannanottojen pohjalta tuotetaan nykyjärjestelmän ongelmiin ratkaisuja komitean välimietintöä varten. Sosiaaliturvan pidemmän aikavälin uudistamista varten tuotetaan myös selvitys vaihtoehtoisista sosiaaliturvan järjestämistavoista, kuten perustulosta, negatiivisesta tuloverosta, perustilistä, perusturvaetuuksien yhdistämisestä ja syyperusteisesta järjestelmästä. Selvitysten valmistuttua komitea linjaa sosiaaliturvan pitkän aikavälin uudistamisen periaatteista ja rakenteista välimietinnössään. Komitea voi myöhemmässä vaiheessa ottaa kantaa myös muihin sosiaaliturvaan liittyviin kysymyksiin.

Sosiaaliturvaa uudistaa parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi alkoi keväällä 2020 ja jatkuu vuoteen 2027 asti.

Lisätietoja:

sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 2. varapuheenjohtaja, osastopäällikkö Heli Backman, p. 0295 163 668
sosiaaliturvakomitean 3. varapuheenjohtaja, johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085
viestintäasiantuntija Tuulia Nieminen, p. 0295 163 635
Pasi Moisiota lukuun ottamatta sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]


 

Sivun alkuun