Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelun ja tilannekuvan säädösuudistuksen toimeenpano käyntiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2021 9.37
Tiedote 88/2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon kykyä vastata erilaisiin yhteiskunnan häiriö- ja uhkatilanteisiin parannetaan yhdenmukaistamalla toimijoiden valmiussuunnittelua ja tilannekuvan muodostamista. Valmiussuunnittelua koskevat terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.3.2021.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt näiden säännösten toimeenpanon. 

Monivuotisen, vaiheittain etenevän työn tuloksena on tarkoitus saada valmiussuunnittelu ja tilannekuvan luominen valtakunnallisesti perustumaan yhtenäisiin malleihin. Tästä on apua paikalliselle, alueelliselle sekä valtakunnalliselle valmiustyölle ja tilannekuvan ylläpitoon. 

Valtakunnallisesta toimeenpanosta vastaa ohjausryhmä. Kokonaisuudessa on otettava huomioon yhteen sovitettava erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon näkökulmat.

Ohjausryhmä huolehtii siitä, että alueilla tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelua yhdenmukaisesti ja yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Tehtävänä on luoda malli ja edellytykset koota ja analysoida tietoa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteita ja niiden uhkia.

Valmiussuunnittelun parantamisen taustalla ovat säädösmuutokset, jotka tehtiin joulukuussa 2020 terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin. Muutokset tulivat voimaan 1.3.2021. Säädökset mahdollistavat valtakunnallisesti yhtenäisen valmiussuunnittelun ja yhtenäisen tilannekuvan muodostamisen sekä entistä tiiviimmän ja selkeämmän yhteistyön eri viranomaisten kesken.

Ohjausryhmän puheenjohtaja on valmiusjohtaja Pekka Tulokas sosiaali- ja terveysministeriöstä, ja sen toimikausi on 1.4.2021-31.12.2023. Ryhmässä on edustus ministeriön lisäksi sairaanhoitopiireistä, suurimmista kaupungeista ja kunnista sekä muun muassa aluehallintovirastoista ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Lisätietoja:

Valmiusjohtaja Pekka Tulokas, [email protected]
Erityisasiantuntija Lasse Ilkka, [email protected]
Erityisasiantuntija Krista Lyyra, [email protected]

Sivun alkuun