Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kunnille velvollisuus järjestää välttämättömät terveyspalvelut paperittomille

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.12.2014 14.10
Tiedote -

Hallitus esittää, että kuntien on järjestettävä välttämättömät terveyspalvelut laittomasti Suomessa oleskeleville henkilöille. Valtio korvaisi kunnille palvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, jos kustannuksia ei olisi saatu perittyä henkilöltä itseltään.

Tarkoituksena on turvata riittävät terveyspalvelut nykyistä paremmin myös niille kolmansien maiden kansalaisille, joilla ei ole tai joille ei voida myöntää pitkäaikaista oleskelulupaa. Oikeus terveyspalveluihin olisi lähes samanlaajuinen kuin Suomessa kansainvälistä suojelua hakevilla turvapaikanhakijoilla.

Suomessa luvatta oleskeleville ihmisille tulisi taata kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämättömät lyhytkestoiset terveyspalvelut, kuten raskauden ja synnytyksen hoito sekä eräät pitkäaikaissairauksien hoidot. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioisi hoidon välttämättömyyden hoidettavan terveydentilan sekä oleskelun keston perusteella.

Alaikäiset saisivat kaikki tarvittavat terveydenhuollon palvelut samoin perustein kuin alaikäiset, joilla on Suomessa kotikunta.

Kunta voisi periä kunnan terveydenhuollon palveluja käyttäneeltä henkilöltä asiakasmaksun. Maksukyvyttömyys ei kuitenkaan saisi olla este palvelun saamiselle.

Valtio korvaisi kunnille palveluista aiheutuneet kustannukset samalla tavoin kuin rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevassa laissa säädetään.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 18. joulukuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Koskela, p. 0295 163 384

Sivun alkuun