Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen tavoitteena lisätä työn vastaanottamista – lakiehdotus sovitellun työttömyysetuuden kehittämisestä lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.9.2018 11.34
Tiedote 124/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja soviteltua työttömyysetuutta koskevasta lakiesityksestä. Esityksessä muutettaisiin palkanmaksun ajankohdan vaikutusta työttömyysetuuden määrään. Esityksen tavoitteena on vähentää viivästyksiä työttömyysetuuden saannissa. Lausuntoaika päättyy 10.10.2018. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2018.

Keväällä 2018 pidetyssä budjettiriihessä hallitus päätti muuttaa soviteltua työttömyysetuutta koskevia säännöksiä niin, että ihmiset ottaisivat vastaan sekä lyhytkestoisista kokoaikatyötä että osa-aikatyötä aiempaa enemmän. Jatkossa ratkaisevaa olisi palkanmaksun ajankohta (maksuperiaate). Nykyään ratkaisevaa on se, milloin palkka on ansaittu (ansaintaperiaate). Muutos koskisi työtä, joka alkaa lain tultua voimaan.

Nykyisestä ansaintaperiaatteesta seuraa viive työttömyysturvan saannissa, jos palkka maksetaan myöhemmin kuin työntekokuukauden aikana. Viive voi aiheuttaa taloudellista epävarmuutta, ja lopputuloksena voi olla, että keikkatyötä ei uskalleta ottaa vastaan tai osa-aikatyötä ei uskalleta aloittaa. 

Ehdotetussa maksuperusteisessa sovittelussa palkka soviteltaisiin yhteen työttömyysetuuden kanssa. Jos esimerkiksi huhtikuussa tehdyn keikkatyön palkka maksettaisiin toukokuussa, palkka soviteltaisiin yhteen toukokuun työttömyysetuuden kanssa. Huhtikuun turva voitaisiin maksaa täytenä, jos työttömyysetuuden hakija on ollut tuolloin kokonaan vailla työtä. Muutos vähentäisi viivettä huhtikuun hakemuksen käsittelyssä. Muutoksen myötä hakijalla olisi jo käytössään palkkalaskelma, kun hän tekee työttömyysajan korvaushakemuksen. Lisäksi tulo olisi jo hakijan käytössä, kun vaikutus työttömyysturvaan syntyy.

Tutustu muutoksesta kertovaan kuvioon:

Soviteltu työttömyysturva

Esityksessä hyödynnetään tulorekisterin käyttöä, sillä ansioita koskeva tieto saataisiin palkkalaskelman sijaan tulorekisterin kautta.

Vapaan palkan suojaosa ja sovitellun etuuden laskukaava pysyisivät ennallaan

Esityksessä ei ehdoteta muita muutoksia soviteltuun työttömyysetuuteen. Ennallaan säilyisi vapaan palkan suojaosa, joka on 300 euroa kuukaudessa. Laskukaava, jolla soviteltu etuus määritellään ei muuttuisi. Pääsääntö on, että kokonaan työttömän työttömyysetuus vähenee joka kuukausi 50 prosenttia suojaosan (300 euroa/kk) ylittävästä palkasta.

Sovitellusta työttömyysetuudesta on mahdollista laskea arvioita laskureilla, jotka löytyvät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivulta ja Kansaneläkelaitoksen sivuilta.

Muutos ei koskisi lomautustilanteita. Ennallaan pysyisi myös se, miten työaika vaikuttaa oikeuteen saada soviteltua työttömyysetuutta. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei jatkossakaan maksettaisi soviteltua työttömyysetuutta. Myös työaika, joka ylittää 80 prosenttia tehtävän kokoaikaisista työtunneista, estäisi työttömyysetuuden maksamisen. 

Lisätietoja

hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. 02951 63288, [email protected]

Lausuntopyyntö, hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työ vastaanottamisen edistämiseksi

Sivun alkuun