перейти к содержанию
Правительство и министерства Финляндии Медиа

Zikavirus smittar i första hand via myggor – andra smittvägar undersöks

Social- och hälsovårdsministeriet
4.2.2016 16.20
Pressmeddelande 12/2016

Zikaviruset, som sprids särskilt i Latinamerika, smittar människan i första hand via myggor. Det har rapporterats om enstaka fall där smittan överförts via sexuell kontakt, men för närvarande saknas tillförlitlig information om vilken betydelse dessa fall har för spridningen av epidemin.

Den sjukdom som zikaviruset ger upphov till är ofta lindrig eller till och med symtomfri och kräver i allmänhet inte sjukhusvård.  Om man är gravid bör man dock förhålla sig allvarligt till en zikavirusinfektion. Det är möjligt att zikaviruset kan överföras från moder till foster under graviditet och orsaka utvecklingsskador på fostret. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har rekommenderat att gravida kvinnor överväger att skjuta upp planerade resor till områden där zikaviruset sprids aktivt.

Enligt nuvarande information finns det ingen orsak att rekommendera ändrade reseplaner för andra än gravida resenärer.  I tropikerna lönar det sig alltid att skydda sig för myggbett genom att använda myggmedel, klä sig i ljusa, heltäckande kläder och sova under myggnät.

Viruset sprids inte av de myggarter som finns i Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer zikavirussituationen i världen och informerar om saken vid behov.

Information om zikaviruset finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Webbsidorna uppdateras i takt med att mer information finns tillgänglig.

Ytterligare upplysningar:

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 8454, [email protected]
Sari Ekholm, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3447, [email protected]
Paula Tiittala, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3033, [email protected]

Back to top