Hyppää sisältöön
Media

Millä perusteilla lastensuojelussa tehdään kiireellinen sijoitus?

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.2.2016 11.10
Uutinen

Lastensuojelulla on tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Mutta millä perusteilla lastensuojelussa tehdään kiireellinen sijoitus? Entä mitä tarkoittaa välitön vaara kiireellisen sijoituksen edellytyksenä. Neuvotteleva virkamies Riitta Burrell sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo videohaastattelussa.

Linkki videohaastatteluun:
https://youtu.be/8rs9wM4RdB4

Tekstiversio haastattelusta

Millä perusteilla lastensuojelussa tehdään kiireellinen sijoitus?

”Kiireellinen sijoitus voidaan tehdä silloin, jos lapsi on välittömässä vaarassa. Välittömässä vaarassa joko sen vuoksi, että hänen kotinsa olosuhteet vaarantavat vakavasti hänen terveyttään tai kehitystään tai hän itse omalla käyttäytymisellään, esimerkiksi käyttämällä päihteitä, vaarantaa omaa kehitystä tai terveyttää.”

Mitä tarkoittaa välitön vaara kiireellisen sijoituksen edellytyksenä?

”Vaara on välitön, jos lasta ei voida turvallisin mielin jättää kotiinsa tai muuhun olinpaikkaansa. Lastensuojelun työntekijän näkökulmasta se tarkoittaa, että hän ei voi poistua töistä ennen kuin hän on varmistanut, että lapsi on kunnossa.”

Miten pitää toimia, jotta saa riittävästi tietoa välittömästä vaarasta?

”Tässä on kolme asiaa muistettavana: Ensinnäkin pitää toimia ylipäätään sillä tavalla, että tietoa on käytettävissä riittävästi. Ennen muuta lasta on tavattava. Tärkeää on myös huolehtia eri viranomaisten välisestä tiedonkulusta samoin kuin varmistua siitä, että eri lähteistä tuleva informaatio on paikkansapitävää ja ajantasaista, ja että kaikki osapuolet ymmärtää sen samalla tavalla. Toiseksi myös akuutissa tilanteessa pitää hankkia tietoa niin paljon kuin mahdollista. Kiireellisissä tilanteissa kotikäyntien merkitys on todella tärkeä. Mutta sitten täytyy muistaa - ja tämä on se kolmas asia - että on sellaisia tilanteita, joissa tietoa ei ole kauhean paljon käytettävissä eikä sitä myöskään ole mahdollista hankkia ilman että lapsi vaarantuisi. Näissä tilanteissa täytyy vain toimia vähäisemmilläkin tiedoilla. Silloin on tärkeää selkeästi kirjata paitsi kiireelliseen sijoitukseen johtaneet syyt, myös syy, miksi lisätietoa ei ole juuri silloin voitu hankkia enempää.”

Milloin lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena kiireellisen sijoituksen sijaan?

”Lievemmät keinot, eli esimerkiksi juuri avohuollon tukitoimet, on aina ensisijaiset, sillä ne perustuu lapsen ja hänen perheensä suostumukseen ja yhteistyöhön. Aina kuitenkin täytyy varmistua siitä, että lapsi on turvassa. Täytyy muun muassa varmistua siitä että, sovitusta pidetään kiinni. Eli esimerkiksi, että lapsi todella sijoitetaan sinne minne hänet on sovittu sijoitettavaksi. On tärkeää huomata, että sosiaalityöntekijän päätös kiireellisestä avohuollon sijoituksesta velvoittaa kuntaa aivan samalla tavalla kuin päätös kiireellisestä sijoituksesta - eli kunnan on järjestettävä sijoituspaikka välittömästi. Sama koskee myös muita kiireellisiä avohuollon tukitoimia.”  

Haastattelu ja video: Kimmo Vainikainen

Sivun alkuun