Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

LAPE-muutosohjelma: Kohti yhteistä lapsikäsitystä

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.3.2018 10.01
Uutinen

Eri alojen asiatuntijoilla ja toimijoilla on erilainen lapsikäsitys. Siihen vaikuttavat paitsi omat oletuksemme ja arvomme, myös koulutuksemme sekä työtä ohjaava lainsäädäntö ja muut säädökset. Tutustu Kohti yhtenäistä lapsikäsitystä -julkaisuun.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on edistää jokaiselle lapselle ja nuorelle suotuisaa kasvu- ja oppimisympäristöä sekä tukea perheen hyvinvointia. Tämä edellyttää laajaa uudistumista hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyteen. Myös toimintakulttuuri on nyt yhä tärkeämpää ajatella yhdessä uusiksi.

Toimintakulttuuri ilmenee siinä, miten ajattelemme lapsista, miten kohtaamme lapset, nuoret ja perheet sekä miten teemme yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa. Näkevätkö eri alojen ammattilaiset lapsen ja nuoren vain omilla ”silmälaseillaan”: oppilaana, potilaana, lastensuojeluasiakkaana, kuntoutettavana, valmennettavana, erityistä tukea tarvitsevana, maahanmuuttajana tai vammaisena? 

Toimintakulttuurin taustalla on lapsikäsitys, joka on eri alojen asiatuntijoilla ja toimijoilla. Siihen vaikuttavat paitsi omat oletuksemme ja arvomme, myös koulutuksemme sekä työtä ohjaava lainsäädäntö ja muut säädökset.

”Lapsikäsitys ei ole asia, joka voidaan toimeksiannolla määrätä toteutettavaksi. Se syntyy henkilökohtaisen tiedostamisprosessin tuloksena. Tiedostamista edistävät asiasta keskustelu ja tapahtumien analyysi lapsikäsityksen näkökulmasta. Yhteiset tavoitteet löytyvät tältä pohjalta”, tiivistää tänään julkaistavan Kohti yhtenäistä lapsikäsitystä -kirjan toimittaja, professori emerita Lea Pulkkinen keskustelun merkitystä. 

Lapsen, nuoren ja perheen hyvän elämän tukeminen vaatii kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa lähtökohtana on lapsen ja nuoren kasvun edistäminen ihmissuhteissa ja yhteisöissä: kotona, vertaisryhmässä, varhaiskasvatuksessa kodin ulkopuolella, koulussa, oppilaitoksessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa, asuinympäristössä, erilaisissa kohtaamisen paikoissa, harrastuksissa ja seurakunnissa.

Lea Pulkkinen (toim.) Kohti yhtenäistä lapsikäsitystä. Työpaperi 12/2018, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sivun alkuun