Hyppää sisältöön
Media

Maanpuolustuskorkeakoulu jatkaa opetusta turvallisesti ja vastuullisesti keskeiset työelämävaatimukset turvaten

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 2.3.2021 14.18

Opetusta jatketaan nykyisen jo käytössä olevan hybridimallin mukaan. Suurin osa opetusryhmistä on maaliskuun aikana etäopetuksessa. Osa opetuksesta annetaan lähiopetuksena Maanpuolustuskorkeakoulun kampusalueella tai maastossa. Tutkintojen osaamisvaatimukset, opetuksen tavoitteet ja oppisisällöt ohjaavat opetuksen toimeenpanoa ja järjestelyjä.

COVID-19 -ohjeistukset otetaan huomioon opetuksen turvallisessa toteutuksessa. Lähiopetuksessa opetusryhmät pidetään mahdollisimman pieninä, eikä osastoja sekoiteta keskenään. Opetustilat on jaettu osastojen mukaan, eikä isoja yhteisiä ryhmäluentoja pidetä. Osa opetusryhmistä pystyy opiskelemaan etäopetuksen keinoin myös kampusalueella.

Upseerikasvatuksen periaatteiden ja COVID-19 ohjeiden mukaan oppilaiden, opettajien ja palkatun henkilöstön vastuullinen toiminta ja oma esimerkki ovat tärkeitä mm. maskien käytössä ja turvavälien noudattamisessa sekä liikuttaessa kampusalueella ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteisissä tiloissa.

Maalis-huhtikuun aikana valmistaudutaan toimeenpanemaan Yleisesikunta- ja Esiupseerikurssin opetuksen kannalta tärkeä kansainvälinen esikuntaharjoitus lähi-, verkko- ja pienryhmäratkaisuin. Esiupseerikurssin taktiikan opetusta ja kadettien ampumaharjoitusten ammuntojen johtamiskoulutusta pidetään myös lähiopetuksena. Osa kadettien ja sotatieteen maistereiden muusta opetuksesta, kielikoulutus ja sotatekniikan lisäopintoja toteutetaan etä- ja verkko-opetuksena.  

Sotatieteiden kandidaatin opintojen valintatilaisuuden järjestelyistä tehdään päätökset maaliskuun puolivälin jälkeen. 

Opetuksen toimeenpanoa ja COVID-19 tilanteen vaikutuksia tarkastellaan säännöllisesti Maanpuolustuskorkeakoulun johdossa ja ainelaitoksilla yhdessä tutkinto-osastojen kanssa.
 

Sivun alkuun