Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä valmistelemaan mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.4.2007 9.30
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmistelemiseksi. Tavoitteena on tuottaa toimintamallit mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä niihin liittyvän päivystyksen järjestämiseksi alueellisena kokonaisuutena. Lisäksi työryhmän tehtävänä on laatia ehdotukset hyvien käytäntöjen yleistämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä tehdä tarpeen mukaan ehdotuksia ohjauskeinojen kehittämiseksi.

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on jatkoa mielenterveyspalvelujen ja päihdepalvelujen laatusuosituksille sekä kansalliselle alkoholiohjelmalle. Suunnitelman valmistelu tukeutuu käynnissä olevien mielenterveys- ja päihdehankkeiden työhön. Se tehdään vuosien 2007 ja 2008 aikana ja siinä otetaan keskeisesti huomioon kolmen hankkeen; Vantaan kaupungin Sateenvarjo-projektin, Vaasan sairaanhoitopiirin Pohjanmaa-hankkeen sekä Rovaniemen kaupungin hallinnoiman seudullisen mielenterveys- ja päihdehuollon kehittämishankkeen kokemukset.

Selkeässä, tiiviissä ja käytännönläheisessä mielenterveys- ja päihdetyötä linjaavassa suunnitelmassa on tarkoitus luoda keskeiset suuntaviivat mielenterveystyön ja päihdetyön kehittämiseksi niin alueellisella, seudullisella kuin paikallisellakin tasolla.

Mielenterveyden häiriöiden ja päihdeongelmien ehkäisy edellyttää laajaa yhteiskunnallista näkemystä ja monien hallinnonalojen ja eri yhteiskunnallisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Hoidon kannalta keskeisiä asioita ovat masennuksen, ahdistuneisuuden ja skitsofrenian hoidon ja tunnistamisen sekä monipuolisten päihdepalvelujen kehittäminen.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, puh. (09) 160 73804, hallitusneuvos Kari Paaso puh. (09) 160 74018

Sivun alkuun