Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Vaikuttavuuden oltava tärkein peruste hoitojen priorisoinnis

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2009 13.30
Tiedote -

"Hoidon on aina perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon, ja sen perusteella on valittava vaikuttavimmat hoidot. Vaikuttavuus on ainoa eettisesti kestävä keino priorisoida hoitoja, sillä ihmistä ei ole oikein altistaa hoidoille, joista ei ole hyötyjä. Kun käytämme näyttöön perustuvia vaikuttavia hoitoja, voimme turvata kansalaisille heidän tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut", sanoi peruspalveluministeri Paula Risikko tiistaina 3. marraskuuta Turun lääketiedepäivien avajaistilaisuudessa.

"Koska meillä ei ole kaiken kattavaa tietoa hoitojen vaikuttavuudesta, tarvitsemme siitä lisää tutkimusta. Sosiaali- ja terveysministeriön varoista käytetään vuosittain 40 miljoonaa euroa yliopistollisen terveystieteellisen tutkimuksen tukemiseen sairaanhoitopiireissä ja terveyskeskuksissa. Näitä EVO-rahoja on jatkossa suunnattava enemmän vaikuttavuustutkimukseen", totesi ministeri Risikko.

Ministerin mukaan priorisointi sisältyy aina hoitopäätösten tekemiseen ja on siten osa arkipäivää. Hoitojen priorisointiin on olemassa hyviä työkaluja

"Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet ja näyttöön perustuvat Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suositukset ovat valtakunnallisia työkaluja hoitojen priorisointiin. Niiden tulisi olla käytössä eri puolilla maata, kun tehdään päätöksiä hoidon priorisoinnista. Samoja kriteerejäpitäisi käyttää niin julkisessa kuin yksityisessä terveydenhuollossa."

"Yhtenäisiä kiireettömän hoidon perusteita on laadittu noin 195 sairaudelle tai tilanteelle, ja niitä arvioidaan ja päivitetään jatkuvasti. Hoitokriteerien avulla pyrimme turvaamaan kansalaisille yhdenvertaisen kohtelun hoitoon pääsyssä sekä vaikuttamattomalle hoidolle altistamattomuudessa. Myös näyttöön perustuvat Käypä hoito -suositukset auttavat hoitopäätösten tekemisessä. Suosituksia on valmistunut jo 96, ja niitä ovat olleet laatimassa alan parhaat asiantuntijat", ministeri Risikko painotti.

"Ammattilaisten tehtävänä on priorisoida hoitopäätökset kansallisten suositusten avulla, ja päättäjien tehtävänä on resurssien priorisointi. Yhteistyö politiikkojen ja ammattilaisten välillä on tärkeää. Päätösten on perustuttava tutkittuun tietoon, ei arveluihin", korosti ministeri Risikko.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Jukka Mattila, puh. (09) 160 74194Muualla palvelussamme

Hoitoon pääsyn perusteet

Muualla verkossa

Käypä hoito -suositukset

Paula Risikko
Sivun alkuun