Hyppää sisältöön
Media

Kuntoutusetuuksiin parannuksia 2005

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2004 10.41
Tiedote -

Harkinnanvaraisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kertaalleen osoitettuja varoja voidaan siirtää käytettäväksi seuraavina vuosina. Kansaneläkelaitos korvaa vain toteutuneet kurssit ja terapiat. Hallitus esitti kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a pykälien muuttamisesta ja kuntoutusrahalain 24 ja 31 pykälien muuttamisesta annettujen lakien vahvistamista tiistaina 21 joulukuuta. Presidentti vahvisti lait tiistaina.

Matkakustannusten korvaamista koskevassa säännöksessä viitataan vastaaviin sairausvakuutuslain mukaisiin säännöksiin. Niin sanottu matkojenyhdistely tulee myös kuntoutusmatkojen korvaamisen perusteeksi. Vakuutettuja ohjataan käyttämään edullisia matkustustapoja, joita ovat esim. takseilla ja pienoislinja‑autoilla tapahtuvat yhteiskuljetukset. Matkojen yhdistely ei kuitenkaan koske vaikeavammaisia kuntoutujia, vaan heillä on ilman erillistä tarkastelua mahdollisuus edelleen tehdä kuntoutusmatka yksin erityisajoneuvolla. Kuntoutusmatkojen ja sairaanvakuutuslain mukaisten matkojen korvauksissa siirrytään yhtenäiseen järjestelmään, jonka omavastuurajat vastaavat sairausvakuutuslaissa säädettyjä omavastuita. Yhtenäinen järjestelmä on huomattava parannus etenkin niille, joilla on paljon sekä sairasvakuutuslain mukaisia matkoja että kuntoutusmatkoja.

Kuntoutuksen harkinnanvaraisen ylläpitokorvauksen määrä nousee 5,05 eurosta8 euroon päivässä. Ylläpitokorvauksen määrästä säädetään nyt laissa, kun siitä on aikaisemmin säädetty asetuksessa. Kuntoutusrahalain mukaisten maksussa olevien etuuksien indeksitarkistuksessa käytettään vuoden 2005 alusta työeläkeindeksiä.

Lisätietoja: hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti puh. (09)160 73174

Sivun alkuun