Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Extra indexhöjning av förmåner för de flesta låginkomsttagare år 2013

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.11.2012 11.22
Pressmeddelande -

Från ingången av 2013 görs en extra, så kallad delvis tidigarelagd 0,7 procents indexhöjning av vissa förmåner inom den sociala tryggheten som är bundna till folkpensionsindex. Dessutom görs en normal indexjustering. Syftet med den extra indexhöjningen är att utjämna den inverkan som höjningen av momsskattesatsen har i synnerhet för låginkomsttagare.

Till exempel folkpensionen, garantipensionen, utkomststödet och arbetsmarknadsstödet är sådana förmåner för låginkomsttagare som årligen justeras enligt förändringen i folkpensionsindexet. Folkpensionsindexet följer förändringarna i prisnivån, och Folkpensionsanstalten fastställer indextalet för nästa år varje oktober. Den delvis tidigarelagda indexhöjningen genomförs så att poängtalet för det folkpensionsindex som träder i kraft i början av 2013 höjs med 0,7 procent. Höjningen gäller till utgången av år 2013.

För förmånstagarna innebär den extra indexhöjningen normalt en ökning med några euro per månad. Exempelvis stiger den månatliga pensionen för en pensionstagare med full folkpension år 2013 med 4,28 euro; full folkpension uppgår till 630,02 euro per månad.  

Regeringen föreslog torsdagen den 29 november att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen.

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Pirjo Moilanen, tfn 0295 163183, fornamn.efternamn(at)stm.fiPå vår webbplats

Indexjusteringar i sociala förmåner  

Sivun alkuun