Hyppää sisältöön
Media

EU-ministerien kokouksessa käsiteltiin lisäeläkkeiden siirrrettävyyttä ja perheallianssia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2007 5.22
Tiedote -

Euroopan neuvoston työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto ei saavuttanut yhteisymmärrystä lisäeläkkeiden siirrettävyysdirektiivistä ministerien kokouksessa Brysselissä. Direktiivin tavoitteena olisi helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta jäsenmaissa ja jäsenmaiden välillä. Käsittely jatkuu Portugalin puheenjohtajuuskaudella.

Neuvosto kokoontui Brysselissä 30.-31. toukokuuta 2007. Suomesta kokoukseen osallistuivat sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä ja peruspalveluministeri Paula Risikko.

Neuvostossa saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys asetusehdotuksesta pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kaikki geeni-, solu- ja kudoslääkkeet. Lääkkeiden valmistuksessa käytetään ihmis- tai eläinsoluja sekä ihmis- tai eläinkudoksia. Lääkkeillä arvioidaan olevan tulevaisuudessa yhä kasvava merkitys muun muassa perinnöllisten sairauksien, palovammojen ja syövän hoidossa.

Neuvostossa hyväksyttiin lisäksi päätöslauselma perheallianssin muodostamisesta. Allianssin tarkoituksena on edistää kestävää perhepolitiikkaa työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamiseksi. Perheallianssi luo foorumin kokemusten ja tiedon vaihdolle. Siihen liittyen päätettiin perustaa julkinen internetportaali.

Sosiaalisen suojelun komitea raportoi neuvostolle keskusteluista yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista, joista komissio antoi tiedonannon keväällä 2006.

Neuvostossa hyväksyttiin päätelmät hiv/aidsin torjunnasta EU:ssa ja naapurimaissa. Lisäksi neuvostossa hyväksyttiin päätelmät terveyden edistämisestä ravitsemuksen ja liikunnan avulla. Suomi pitää erityisen tervetulleena, että ravitsemuksen ohella kuntoliikunta ja liikunnan edistäminen sekä sektoreiden välinen yhteistyö ovat saaneet huomattavan roolin päätelmissä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi, puh 050 435 0269, ylitarkastaja Merja Huovinen, puh. 050 364 7816

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun