Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp: Rådgivningscentraler för äldre personer behövs

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 12.8.2009 8.03
Pressmeddelande -

Det finns ett uppenbart tomrum i de förebyggande social- och hälsovårdstjänsterna. Barnen vårdas vid rådgivningsbyråer, för unga finns skol- och studerandehälsovården och personer i arbetsför ålder kan vända sig till företagshälsovården. Då människor går i pension faller största delen av befolkningen utanför de förebyggande social- och hälsovårdstjänsterna. På grund av detta behövs rådgivningsnätverk för äldre personer. Kedjan av förebyggande tjänster bör förbli obruten genom hela livet.

Arbetsgruppen Ikäneuvo, vars uppgift var att bereda ett förslag om att utveckla det hälsofrämjande arbetet bland äldre, överlämnade sin rapport till omsorgsminister Paula Risikko onsdagen den 12 augusti.

Arbetsgruppen föreslår att finansieringen för rådgivningstjänsterna som främjar hälsa och välfärd och som riktar sig till äldre personer förstärks så att ett riksomfattande rådgivnings- och servicenätverk kan inrättas. Arbetsgruppen vill att verksamheten även tryggas genom lagstiftning då socialvårdslagstiftningen förnyas och den nya lagen om hälso- och sjukvård samt lagen om organiserandet av social- och hälsovården stiftas.

Avgiftsfria tjänster bör garanteras

Arbetsgruppen vill garantera att rådgivningstjänsterna för äldre och hembesök som främjar välfärden är avgiftsfria. Detta skulle förverkligas genom nödvändiga förändringar i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Rådgivningstjänsterna skulle vara lättillgängliga närtjänster med lågtröskelverksamhet som i första hand riktar sig till äldre personer och deras anhöriga och närstående. Tjänsterna skulle bestå av allmän, omfattande information på klarspråk om främjande av hälsa och välfärd, risker, service och social trygghet.

Arbetsgruppen föreslår att välfärdsfrämjande hembesök skulle tas i bruk i alla kommuner som en del av social- och hälsovårdstjänsterna för äldre personer. Hembesöken föreslås i första hand riktas till 70-85-åringar som är utanför regelbunden service.

Arbetsgruppen föreslår också att välfärd och hälsa främjas inom all service för äldre personer. Behövliga åtgärder skulle alltid utvärderas i samband med att klientens service- och vårdplan eller rehabiliteringsplan sammanställs och uppföljs. Dessutom vill arbetsgruppen öka kunskapen om främjande av hälsa och välfärd genom grund-, fortbildnings- och påbyggnadsutbildning. Tillgången till vård på det egna språket bör också tryggas.

Minister Risikko: Målet är ett friskt åldrande

"Medvetenheten om betydelsen av främjande av hälsa och välfärd bland äldre personer har ökat och i Finland finns numera olika rådgivningstjänster för den åldrande befolkningen. Dessutom har man tagit i bruk förebyggande hembesök. Verksamheten täcker ändå inte hela landet", konstaterade omsorgsminister Paula Risikko då hon tog emot rapporten.

Syftet med främjande av välfärd och hälsa och den förebyggande verksamheten är ett friskare åldrande, det vill säga fler sunda och goda levnadsår för finländarna. Vi behöver beslut: det behövs ett tydligt åtgärdsprogram för främjande av de åldrande kommuninvånarnas hälsa och välfärd som sträcker sig över budgetåret. Här kommer arbetsgruppens förslag väl till pass. Jag uppmuntrar alla aktörer i kommunerna att ta i bruk förslagen. Det är hög tid att ta detta på allvar och sluta spara på åldringars hälsa och välfärd", sade minister Risikko.

För mer information

Överdirektör Aino-Inkeri Hansson, tfn (09) 160 73760, 050 5599 172
Konsultativ tjänsteman Päivi Voutilainen, tfn (09) 160 74135, 040 5149 455


Bilagor

Ministeri Risikko: Terve ikääntyminen kaikissa politiikoissa (pdf, 222 kB) Osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson: Neuvonta- ja palveluverkosto ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä (pdf, 157 kB) Kotihoidon johtaja Jaakko Kontturi: Ennaltaehkäisevän työn monet kasvot (pdf, 341 kB) Kehittämispäällikkö Marjut Kettunen: Ehkäisevät kotikäynnit Kouvolassa (pdf, 324 kB)    


På vår webbplats Neuvonta- ja palveluverkosto ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä (SHM:s rapporter 2009:24)

Äldre

Sivun alkuun