Áigeguovdil | Äigikyevdil | Ääiʹjpoddsaž

Dán siidui leat čohkkejuvvon sámegiel dieđáhusat. Liŋkkat dolvot davvisámegiel dieđáhussii, ja seamma dieđáhusas deaksta lea maid anárašgillii ja nuortalašgillii.

*

Taan siijđon láá čoggum sämikielâliih tiäđáttâsah. Liiŋkah tuálvuh tavesämikielâlii tiäđáttâsân, já siämmáš tiäđáttâsâst tekstâ lii meiddei anarâškielân já nuorttâlâškielân.

*

Sääʹmǩiõllsaž teâđtõõzz lie norrum tän seidda. Liiŋk veʹǩǩe tâʹvvsääʹmǩiõllsaž teâđtõʹsse, da seämma teâđtõõzzâst teʹkstt lij aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle še.