Sosiálasuorggi máhttoguovddážat 

Sosiálasuorggi máhttoguovddážat čohkkejit ovttasbargui guovlluset buresbirgenguovlluid, dutkanlágádusaid, skuvlenorganisašuvnnaid, organisašuvnnaid ja eará beliid. Sosiálasuorggi máhttoguovddážat leat oktiibuot 11, ja daid doaibmaguovllut gokčet visot buresbirgenguovlluid. Okta máhttoguovddáš lea ruoŧagielalaš. 

Máhttoguovddážiidda máksojuvvo stáhtadoarjja, mii mearrahuvvá máhttoguovddáža doaibmaguovllu veahkadatmeari ja eananviidodaga mielde.  

Sosiálasuorggi máhttoguovddáža bargun lea earret eará (Láhka sosiálasuorggi máhttoguovddášdoaimmas, 1230/2001)

  • ovdánahttit ja gaskkustit sosiálasuorggi máhtu ja áššedovdamuša 
  • ovdánahttit vuođđobálvalusaid sihke sierramáhtu gáibideaddji sierra- ja áššedovdibálvalusaid  
  • bajásdoallat ovttasbarggu guvllolaš sierra- ja áššedovdibálvalusaid buvttadeami várás. 

Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija olis doaibmá ráđđádallangoddi, man bargun lea ee. máhttoguovddášdoaimma riikkaviidosaš linnjemiid ja máhttoguovddáža doaimma oktiiheiveheapmi. 

  • Sosiálasuorggi máhttoguovddášdoaimma ráđđádallangoddi 
  • Stáhtaráđi ásahus sosiálasuorggi máhttoguovddášdoaimmas 1411/2001

Lassidieđut máhttoguovddážiid iežaset fierbmesiidduin 

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163492   Email Address: