Hyppää sisältöön
Media

Uudenmaan kunnat voisivat vastata ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisestä myös maakuntauudistuksen jälkeen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2017 13.48
Tiedote 142/2017

Kunta tai kunnat voisivat tietyin edellytyksin vastata ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisestä myös sen jälkeen, kun järjestämisvastuu näistä tehtävistä siirtyy maakuntauudistuksen mukaisesti maakunnille 1.1.2020. Näin voitaisiin tehdä vain maakunnissa, joissa on sekä kunnissa että maakunnassa riittävästi työntekijöitä näihin tehtäviin. Käytännössä tämä toteutuisi vain Uudellamaalla.. Maakunta vastaisi kuitenkin edelleen ympäristöterveydenhuollon rahoituksesta. Hallitus esittää, että asiaa koskeva lakiesitys tulisi voimaan 1. tammikuuta 2019.

Nykyisin ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuuluvat kunnille. Tehtäviä ovat muun muassa elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, tupakkavalvonta ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta, eläinlääkintähuolto, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, yleinen ympäristöterveyshaittojen arviointi ja ympäristöterveyden erityistilanteisiin varautuminen.

Uuden lakiesityksen mukaan maakunta voisi tehdä ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisestä sopimuksen kunnan tai kuntien kanssa, jos laissa määritellyt ehdot täyttyvät. Kunnalla tai kunnilla sekä siirron jälkeen myös maakunnalla olisi oltava riittävästi työntekijöitä (vähintään 30 henkilötyövuotta) hoitamaan terveydensuojelun, elintarvikevalvonnan ja tupakkavalvonnan viranomaistehtäviä.  Käytännössä nämä ehdot täyttyvät vain Uudenmaan maakunnassa.

Sopimus tehtävien siirrosta valmiiksi viimeistään kesällä 2019

Maakunnan pitäisi tehdä tehtävien siirtoa koskeva sopimus viimeistään 31.7.2019 ja sopimus tulisi voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Järjestämisvastuun vastaanottavan kunnan tai kuntien henkilökunta ei siirtyisi välillä maakuntaan vaan he pysyisivät koko ajan kunnan työntekijöinä. Jos järjestämisvastuu siirtyisi useaan kuntaan, henkilösiirrot tapahtuisivat kuntien välillä. Riittävät henkilövoimavarat turvaisivat sen, että ympäristöterveydenhuollon valvonta säilyisi laadukkaana ja tehokkaana. Myös henkilöiden osaaminen ja erikoistuminen olisi riittävää sekä kunnassa että maakunnassa.

Sopimus koskisi terveydensuojelulaissa, tupakkalaissa, elintarvikelaissa, maataloustuotteiden markkinajärjestelylaista annetun lain 58 c §:ssä sekä lääkelain 54 a – 54 c §:ssä maakunnalle säädettyjä tehtäviä. Lisäksi sopimus voisi koskea eläinlääkintähuoltolaissa säädettyä eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuuta. Sopimus voisi pitää sisällään myös eläinsuojelulaissa tarkoitettuja, irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten talteenottoon ja tilapäisen hoidon järjestämiseen liittyviä tehtäviä.

Lisätietoja:

Johtaja Jari Keinänen, p. 02951 63311, [email protected]

Sivun alkuun