Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Biosimilaarien käytön lisäämisellä saavutetaan lääkekustannusten merkittäviä säästöjä

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.6.2016 11.20
Uutinen

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO linjaa, että samaan terveysongelmaan kohdistuvista yhtä vaikuttavista ja yhtä turvallisista terveydenhuollon toimista julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan kuuluu kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. PALKO suosittelee, että biosimilaarit kuuluvat terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan kokonaistaloudellisuuden periaatteen mukaisesti. Palveluvalikoiman kokonaistaloudellisuudella tavoitellaan mahdollisimman suurta hyötyä kaikille terveyspalveluita tarvitseville oikeudenmukaisesti jakautuneena.

PALKOn puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee korostaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimpien menetelmien käyttäminen on olennaista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hallitsemiseksi. ”Kustannusten hallinta puolestaan on välttämätöntä, jotta voimme tuottaa käytettävissä olevilla voimavaroilla riittävät palvelut kaikille niitä tarvitseville. Erityisesti kalliiden, uusien menetelmien käyttöönottoa tulee arvioida myös yhteiskunnan ja terveydenhuollon taloudellisen kantokyvyn kannalta”, Sillanaukee toteaa.

Samankaltaiset biologiset lääkkeet (biosimilaarit) ovat alkuperäisten biologisten lääkkeiden kopioita. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) mukaan biosimilaarit ovat alkuperäislääkkeen kanssa yhtä vaikuttavia ja turvallisia eli vaihtokelpoisia lääkärin valvonnassa. Biosimilaarien käytön lisäämisellä voitaisiin Fimean arvion mukaan säästää Suomessa 28−36 miljoonaa euroa vuodessa, jos nykyiset biosimilaarit otettaisiin käyttöön kaikkien niitä vastaavien alkuperäislääkkeiden tilalle avo- ja sairaalahoidossa.

Kokonaistaloudellisuuden periaate on tärkeä osa nykyisellä hallituskaudella laadittavaa rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena on parantaa potilaan toimintakykyä ja kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista. Tarkoituksena on myös luoda edellytykset potilaan ja yhteiskunnan näkökulmasta laadukkaalle ja kustannusvaikuttavalle lääkehoidolle. Biosimilaarien käytön lisäämistä ehdotetaan myös tuoreessa STM:n raportissa Lääkekorvausjärjestelmän tarkastelua lääkkeiden näkökulmasta vuoden 2017 lääkesäästöihin liittyen.

Kokonaistaloudellisuuden periaatetta sovelletaan silloin, kun saman terveysongelman tutkimiseen, hoitoon tai kuntoutukseen samalla potilasryhmällä on käytettävissä kaksi tai useampia vaikuttavuudeltaan ja turvallisuudeltaan yhdenvertaisia terveydenhuollon menetelmiä. Vaikuttavuudeltaan yhdenvertaisten menetelmien käytöstä potilaalle on odotettavissa yhtä suuri terveyshyöty.  Menetelmien yhdenvertainen turvallisuus puolestaan tarkoittaa, että niiden potilaalle aiheuttamien yhtä vakavien haittojen riskit ovat yhtä suuret.  

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Sen tehtävänä on antaa suosituksia, mitkä tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat julkisin varoin rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan Suomessa.

Lisätietoja:

PALKOn puheenjohtaja, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, puh. 02951 63356
PALKOn pääsihteeri Jaana Leipälä, puh. 02951 63073

Sivun alkuun