перейти к содержанию
Медиа на финском языке

Valtion omistama STUK International Oy aloittaa toimintansa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2016 13.37 | Julkaistu suomeksi 17.11.2016 klo 13.39
Tiedote 205/2016

Valtioneuvosto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle valtuudet perustaa valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön, jonka nimi on STUK International Oy. Osakeyhtiön miljoonan euron suuruinen pääoma ja muut perustamiskustannukset rahoitetaan tämän vuoden valtion talousarvioon varatuista määrärahoista. Yhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys hyväksyttiin 17. marraskuuta valtioneuvostossa.

Yhtiön toimialana on tarjota ydinenergian ja säteilyn käytön turvallisuutta koskevia asiantuntijapalveluita sekä harjoittaa niihin liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti. Englanniksi yhtiön nimi on STUK International Ltd.

Yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä. Yhtiön ensimmäisen hallituksen puheenjohtajaksi sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa Ilona Lindholmia VTT:stä ja varsinaisiksi jäseniksi Ilpo Nuutista valtioneuvoston kansliasta, Jorma Aurelaa työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Petteri Tiippanaa ja Kirsi Alm-Lytziä Säteilyturvakeskuksesta (STUK). Yhtiön hallitus valitsee julkisen haun perusteella yhtiön toimitusjohtajan.
 
STUK International Oy:n ja edelleen viranomaistehtäviä hoitavan STUKin toiminta ja talous ovat selkeästi erillään ja riippumattomia toisistaan.

Yhtiöittäminen antaa uusia mahdollisuuksia kehittää nykyisten STUKin kansainvälisten asiantuntijapalvelujen myyntiä liiketaloudellisesti kannattavalla ja markkinaehtoisesti toimivalla tavalla. Yhtiö pystyy virastoa paremmin vastaamaan alan kilpailuun sekä reagoimaan eri maista tulevien asiakkaiden tarpeisiin. Myös riskienhallinta paranee, kun toiminta on markkinaehtoista eikä osa viraston toimintaa.

Uuden yhtiön asiakkaita ovat eri maiden säteily- ja ydinturvallisuudesta vastaavat viranomaiset ja muut alan toimijat. Yhtiö jatkaisi myös muun muassa jo käynnissä olevaa säteily- ja ydinturvallisuuden kehittämistyötä Saudi-Arabian kanssa. Yhtiö tekisi ydintuvallisuusyhteistyötä myös Venäjällä Kuolan ja Leningradin alueen ydinvoimalaitosten kanssa.

Huom! Tiedotteessa on korjattu 17.11. klo 15.30 kohtaa, joka koskee STUK International Oy:n ensimmäistä hallitusta.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Mikko Paunio, p. 0295163312, [email protected]

• Säteilysuojelu (stm.fi)

• Säteilyturvakeskus

Back to top