FI SV

Direktiivi yhdenmukaistaa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus-vaatimuksia EU:ssa

Sosiaali- ja terveysministeriö 19.3.2015 13.45
Tiedote

Vakuutusyhtiöiden nykyiset vakavaraisuusvaatimukset korvataan Suomessa EU:n niin kutsutun Solvenssi II -direktiivin mukaisilla säännöksillä. Vakavaraisuuden mittaaminen perustuu jatkossa kokonaisvaltaiseen riskin arviointiin sekä varojen ja velkojen markkinaehtoiseen arvostamiseen. Uusi mittaustapa ottaa todellisen riskin huomioon nykyisiä menetelmiä tarkemmin. Tavoitteena on parantaa vakuutusyhtiöiden antamaa kuvaa taloudellisesta tilanteestaan.

Vakuutusyhtiöitä koskee kaksi pääomavaatimusta: vähimmäispääomavaatimus ja vakavaraisuuspääomavaatimus. Vakuutusyhtiön on täytettävä pääomavaatimukset riittävän hyvälaatuisella omalla varallisuudella.

Solvenssi II -direktiivi koskee henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä. Tärkeimmät muutokset koskevat suuria suomalaisia vakuutusyhtiöitä. Pienet vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset jäävät osittain direktiivin ulkopuolelle. Direktiivi ei koske suomalaisia työeläkevakuutusyhtiöitä. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskeva erillinen esitys on juuri hyväksytty eduskunnassa.

Vakuutusyhtiöiden valvontaa täsmennetään. Suomessa direktiivin mukainen valvonta- ja yhteistyöviranomainen on Finanssivalvonta. Sen valvonta kohdistuu yksittäisten vakuutusyhtiöiden lisäksi myös vakuutusyritysryhmiin. Erityisesti valvotaan vakuutusyhtiöiden hallintojärjestelmää, Solvenssi II -sääntelyn mukaista tasetta ja pääomavaatimusten täyttämistä.

Solvenssi II -direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevia vaatimuksia ja vakuutusvalvonnan periaatteita EU:ssa sekä parantaa vakuutuksenottajien ja edunsaajien suojaa.

Hallitus esitti asiaa koskevin lakien vahvistamista torstaina 19. maaliskuuta, ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Pääasiallisesti lait tulevat voimaan 1.1.2016, ja niiden soveltamiseen liittyy paljon siirtymäaikoja. Osa direktiivin vaatimuksista on tullut Suomessa voimaan jo 1.1.2014.

Lisätietoja

johtaja Hannu Ijäs, p. 02951 63248, [email protected]
neuvotteleva virkamies Juha Jokinen, p. 02951 63594, [email protected] Muualla palvelussamme

Solvenssi II -direktiivin kansallinen voimaansaattaminen