Hyppää sisältöön
Media

Maakunnat ja STM harjoittelevat sote-palvelujen tilannekuvan laatimista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.2.2018 9.08
Uutinen

Osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua harjoitellaan valtion ja tulevien maakuntien yhteistyötä ja uusia toimintatapoja. Sosiaali- ja terveysministeriö käy ensimmäiset harjoitusneuvottelut maakuntien kanssa 22. helmikuuta alkaen.

Neuvottelut liittyvät siihen, että valtio rahoittaa maakuntien palvelut ja seuraa palvelujen toteutumista ja kustannuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan STM neuvottelee vuosittain maakuntien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisesta ja laatii selvityksen palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta ja rahoituksen riittävyydestä.

Helmi-maaliskuussa toteutetaan maakuntasimulaatio, jonka avulla valmistaudutaan maakuntien toiminnan hallittuun käynnistymiseen vuoden 2020 alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja maakunnat harjoittelevat simuloidussa neuvottelussa sen vuosittaista raportointia ja arviointia, miten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaiset tavoitteet toteutuvat maakunnissa.  

Järjestämislain mukaan neuvotteluissa arvioidaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä tavoitteita, palvelutuotannon työnjakoa ja yhteistoimintaa muiden maakuntien kanssa sekä omavalvonnan toteutumista. Neuvotteluissa arvioidaan lisäksi yhteistyösopimuksen ja valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista, maakunnan palvelujen kehitystä ja alueellisia kehittämistarpeita, toimintaympäristön ja palvelujen tarpeen muutoksia sekä lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta, kehittämistä ja tuottavuuden lisäämistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laatii neuvotteluja varten maakunnittain ja valtakunnallisesti asiantuntija-arvion siitä, vastaako palvelujen saatavuus väestön tarpeita kustannusvaikuttavalla tavalla. THL on laatinut simulaatiota varten maakuntakohtaiset harjoitusraportit.

Simulaatiossa kokeillaan myös kustannusvaikuttavuus-mittariston käyttöä (ns. sote-KUVA-mittaristo). Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa ministeriö voi seurata yhtenäisten ja vertailukelpoisten indikaattorien avulla, miten esimerkiksi palvelujen saatavuuden ja rahankäytön arvioidaan toteutuvan maakunnissa. Nyt simuloituja neuvotteluja varten on koottu rajatusti maakuntien järjestämistoiminnan arvioinnin kannalta keskeisiä mittaritietoja, joilla maakunnat voivat myös itse verrata tilannettaan muiden maakuntien tilanteeseen.

Ensimmäiset varsinaiset neuvottelut käydään ensi syksynä. Tarkoitus on, että jatkossa STM laatii tilannekuvan lisäksi ehdotuksen sote-palvelujen toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä julkisen talouden suunnitelmaa (JTS) varten. JTS:n valmistelee valtiovarainministeriö.

Lue lisää

Lisätietoja

ylijohtaja Kirsi Varhila (STM), p. 0295 163 338, [email protected]
johtaja Pasi Pohjola (STM) p. 0295 163 585, [email protected]

Sivun alkuun