Hyppää sisältöön
Media

Antivirala läkemedel i effektivt bruk när influensaepidemin växer

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 5.11.2009 13.16
Pressmeddelande -

Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet informerar

Influensaepidemin har utvecklats till en omfattande epidemi i norra Finland och håller på att trappas upp på olika håll i södra Finland. När epidemin brer ut sig, betyder det att en stor del av dem som insjuknar i en luftvägsinfektion med feber har influensa. Största delen av dem som insjuknar i den här influensan får en mild sjukdom, som påminner mycket om den s.k. säsongsinfluensan varje vinter.

Finland har köpt en stor mängd av de antivirala läkemedlen oseltamivir (Tamiflu) och zanamivir (Relenza). Genom omfattande användning av dem under den pågående epidemin försöker man att minska allvarliga sjukdomsformer, som kan medföra komplikationer särskilt bland dem som hör till den här influensans riskgrupper.

Vem får antiviral läkemedelsbehandling?

Antiviral läkemedelsbehandling (oseltamivir, dvs. Tamiflu) ska ges till personer som 1) med stöd av den kliniska bilden misstänks ha insjuknat allvarligt, 2) är gravida eller 3) har en underliggande sjukdom som ökar risken för komplikationer. Kroniska sjukdomar som ökar risken för komplikationer är bland annat kroniska hjärtsjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar (se grupper som får medicinering på webbsidan http://www.thl.fi/sv_SE/web/sv/ah1n1v/information/riskgrupper). Dessutom kan den behandlande läkaren efter eget omdöme ordinera antiviral läkemedelsbehandling också till en patient som inte hör till de ovannämnda grupperna.

Behandlingen förkortar sjukdomens varaktighet och ger effektivare symtomlindring, om den inleds inom 48 timmar efter symtomdebuten. Även behandling som påbörjats senare kan vara till nytta i allvarliga sjukdomsfall och för riskgrupper. Att påbörja behandlingen kräver inte laboratoriebekräftelse, men strävan är att åtminstone alla sjukhuspatienter får laboratoriebekräftelse. På grund av risken för att det uppstår motståndskraftiga virusstammar rekommenderas i regel inte förebyggande antiviral läkemedelsbehandling.

Personerna i riskgrupperna uppmanas att kontakta sin hälsovårdscentral om de får influensaliknande symtom (plötslig feber samt hosta och/eller halsont). Symtomen som kräver omedelbar behandling är desamma som vid andra sjukdomar: se webbsidan http://www.thl.fi/sv_SE/web/sv/ah1n1v/fragor/sjukdomssymtom.

I Finland är tillgången på oseltamivir god och de tidigare anvisningarna gäller fortfarande. Oseltamivir fås endast på läkarordination från apotek. Den behandlande läkaren bedömer behovet av läkemedelsbehandling på grundval av patientens symtom och efter att ha undersökt patienten.

Apoteken har underrättats om att antiviralt läkemedel alltid ska tillhandahållas när det ordinerats av läkare för behandling av sjukdom.

Norge har nyligen beslutat att farmaceuter och apotekare får förskriva läkemedlen Tamiflu och Relenza för influensa A(H1N1)v-infektion fram till juni i nästa år. I Finland överväger man inte att övergå till samma bruk som i Norge. Enligt Europeiska unionens bestämmelser kan de berörda läkemedlen inte säljas som egenvårdsläkemedel. En god tillgång på läkemedlet tryggas på andra sätt. Att använda läkemedlet utan läkardiagnos innebär risk för att sjukdomar som kräver annan behandling, som hjärnhinneinflammation eller en komplicerande lunginflammation som kräver sjukhusvård, inte upptäcks.

Hur kan erhållandet av antivirala läkemedel påskyndas?

Trots att det i många kommuner är lätt att få vård, finns det också kommuner där det uppstått köer på hälsovårdscentralerna. Därför lyfter ministeriet fram sätt som kan underlätta erhållandet av antivirala läkemedel. De är följande:

1) Det är på sin plats att utnyttja yrkesgruppernas arbetsfördelning. Erfarna sjukskötare och hälsovårdare intervjuar och undersöker patienterna och efter det beslutar en läkare huruvida läkemedel ska ordineras eller inte.

2) Från mottagningen fås jourläkemedel: Om det är långt till apoteket eller om apoteket t.ex. är stängt för att det är veckoslut, kan man på mottagningen ge de läkemedel som krävs för ett omedelbart påbörjande av antiviral läkemedelsbehandling.

3) Även telefonordination av läkemedel kan användas när läkaren genom intervju kan få tillräckligt med information för att kunna bedöma behovet av läkemedel.

Mer information

Medicinalråd Terhi Hermanson, SHM, tfn 09-526 97 82

Medicinalråd Merja Saarinen, SHM, tfn 09.160 740 30

Forskningsprofessor Petri Ruutu, THL, tfn 020 610 86 70

Docent, specialist i infektionssjukdomar hos barn Eeva Salo, HNS, tfn 09-4711

 

 På vår webbplats

Influensa A(H1N1)

På andra webbplatser Information om influensa A(H1N1) (THL)
Sivun alkuun