Hyppää sisältöön
Media

Den ekonomiska ställningen för personer i behov av utkomstskydd för arbetslösa förbättras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2020 18.40 | Publicerad på svenska 15.4.2020 kl. 10.07
Pressmeddelande 94/2020

Arbetsgivarna har varit tvungna att anpassa sin verksamhet på grund av att coronavirusepidemin har orsakat en nedgång i efterfrågan. Arbetstagarnas försörjning behöver stärkas eftersom de rådande förhållandena har lett till att många har blivit arbetslösa eller permitterade.

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor ändras temporärt.
 
  • Den fem dagar långa självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa slopas. Ändringen gäller inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Staten svarar för finansieringen av arbetslöshetsförmånen för dessa dagar.
     
  • Löntagarens arbetsvillkor förkortas. Arbetsvillkoret är en förutsättning för att få arbetslöshetsdagpenning. Arbetsvillkoret för löntagare blir 13 kalenderveckor i stället för det normala 26 kalenderveckor. Arbetsvillkoret för en icke-ägande familjemedlem till en företagare förkortas från 52 kalenderveckor till 26 kalenderveckor. 
     
  • Den arbetslöshetsdagpenning som betalas på grundval av permittering minskar inte maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenningen. Ändringen förbättrar alltså skyddet för arbetslösa i det fall att arbetslösheten blir långvarig. 
     
Lagarna träder i kraft den 15 april och gäller till den 6 juli 2020. Ändringarna tillämpas retroaktivt från och med den 16 mars 2020.
 
Mer information om hur ändringen påverkar ditt eget utkomstskyddsärende får du av Folkpensionsanstalten eller din arbetslöshetskassa. 
 

Ytterligare upplysningar

Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 435
Back to top